De Bilt

Voedselbank  helpt ouderen met Ik-Denk-Aan-Jou steunpakketjes

Steunpakketten Voedselbank De Bilt

Voedselbank De Bilt start met uitdelen van Ik-Denk-Aan-Jou steunpakketjes aan ouderen in armoede. In Nederland leven naar schatting ruim 400.000 ouderen rond het sociaal minimum. Met de steunpakketjes, die verkregen worden via het Armoedefonds, steken hulporganisaties de ouderen deze winter een hart onder de riem.  

Maak kennis met vrouwelijke politici uit De Bilt

Powervrouwen

Raadsleden Anne Marie ’t Hart, Connie Brouwer en Donja Hoevers, wethouder Anne Brommersma en griffier Thecla van der Torre nemen deel aan de online meet-up ‘Politieke vrouwen in de buurt’. In deze bijeenkomst delen vrouwelijke politici hun ervaringen in de politiek. 

Gratis online informatieavonden energiebesparing

Duurzame energie

Minder gas en stroom verbruiken, dat scheelt door de hoge energieprijzen nu
extra veel. Voor praktisch advies en tips daarbij organiseert energiecoöperatie BENG! regelmatig gratis informatieavonden. Voorlopig gebeurt dat online. Er staan nu weer twee avonden gepland.

De Bilt start enquête voor mantelzorgers 

Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg is er voor alle mensen in De Bilt die intensief zorgen voor een naaste. Dat kan een (volwassen) kind, partner, ouder, vriend of buur zijn. Om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen is het belangrijk om te weten hoe het gaat en wat er nodig is om mantelzorgers te ondersteunen. 

Fotograaf
Pixabay

Overhandiging Kunstwerk over 75 jaar Vrijheid

Gemeente De Bilt

Donderdag 13 januari  om 12.30 uur zal de heer Philip van der Zeeuw (keramist, en inwoner van de gemeente De Bilt) aan de burgemeester van de gemeente De Bilt, de heer S.C.C.M. Potters, het kunstwerk overhandigen dat de heer Van der Zeeuw heeft gemaakt ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid. In verband met de maatregelen rondom Covid 19 heeft dit nog niet eerder kunnen plaatsvinden.

CDA De Bilt vraagt perspectief voor ondernemers 

CDA De Bilt

De huidige lockdown heeft de middenstanders in gemeente De Bilt opnieuw hard geraakt. Juist de decemberomzet is erg belangrijk en de abrupte aankondiging van de winkelsluiting is hard aangekomen. Daarom heeft het CDA het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd, in navolging van de gemeente Barneveld, ook een appèl te doen op de regering. Met dit appèl moet veilig winkelen mogelijk worden en duurzaam perspectief geboden worden voor de samenleving.  

Nieuwjaarsspeech burgemeester Potters

Nieuwjaarsspeech Potters

Traditiegetrouw spreekt burgemeester Potters tijdens de nieuwjaarsreceptie de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners toe in zijn nieuwjaarsspeech. Vanwege de huidige lockdown is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de Mathildezaal helaas ook dit jaar niet mogelijk. Daarom is ook dit jaar deze nieuwjaarsspeech digitaal te bekijken en te beluisteren via de gemeentelijke website www.debilt.nl/nieuwjaar.

Online Lunchcafé Steunpunt Mantelzorg: pas op voor overbelasting 

Als je langdurig en intensief zorgt voor een naaste, kan overbelasting op de loer liggen. Ongemerkt wordt de zorg zwaarder en vraagt het meer tijd, energie en aandacht. In gemeente De Bilt zijn er ongeveer 10.000 mantelzorgers en daarvan voelt circa 9 procent zich zwaar belast. In het online mantelzorgcafé op woensdag 19 januari van 12.00 tot 13.00 uur bespreken we hoe je signalen van overbelasting bij jezelf tijdig herkent en wat je eraan kunt doen.

Behandelcentrum Wier van start op bedrijvenpark Berg en Bosch

Psychiatrische zorg

De open afdeling van Wier, onderdeel van zorgorganisatie Fivoor, start op 18 januari haar activiteiten in het oude klooster op bedrijvenpark Berg en Bosch in Bilthoven. Wier is een behandelcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Het voormalig klooster op het terrein biedt voldoende ruimte en gelegenheid voor het uitoefenen van de zorgfunctie van Wier.

Fotograaf
Pixabay

Forza De Bilt krijgt steun voor extra raadsvergadering Verwelius

Forza De Bilt

Bijna de gehele oppositie in De Bilt wil een extra raadsvergadering beleggen n.a.v. de geheime berekening die het college van B&W heeft gemaakt over het plan Verwelius, beter bekend als het voormalige Hessingterrein. Daar moeten volgens het college 130 woningen komen, waarvan er 30 in een beschermd natuurgebied liggen, en dat gaat de oppositie te ver. Het plan zelf vinden ze prima, maar de 30 woningen buiten de zgn. rode contour wijzen ze af.