Politiek

Digitale nieuwjaarsborrel VVD De Bilt

Beste Liberale Biltenaren, in eerste instantie wensen wij iedereen voor het nieuwe jaar de beste wensen!

Graag nodig wij jullie uit voor onze digitale nieuwjaarsborrel op 29 januari van 17.00 tot 19.00 uur. Naast speeches van onze voorzitter, wethouder en fractievoorzitter. Zal er tijd zijn om elkaar individueel te spreken in breakout sessies. Wij kijken er naar uit om elkaar te treffen via deze bijeenkomst.

Namens het voltallige bestuur. Bart van de Kerkhof, Voorzitter VVD netwerk De Bilt

Provincie wil inzet biomassa voor energie beperken 

Provincie Utrecht

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) wil de grootschalige inzet van biomassa voor energie in de provincie Utrecht op langere termijn minimaliseren. Alleen als er geen alternatieve duurzame energiebron beschikbaar is voor het voldoen aan de warmtevraag, vinden GS gebruik van biomassa toegestaan. GS stellen aan Provinciale Staten (PS) voor om daarnaast een aantal randvoorwaarden op te nemen in de Omgevingsvisie en -verordening.

Auteur
Provincie Utrecht

PvdA wil zekerheid huishoudelijke hulp in De Bilt

PvdA De Bilt Logo

In de Vierklank van 23 december jongstleden stond een uitgebreid artikel over de huishoudelijke hulp in Gemeente De Bilt. 

Uit dit artikel werd duidelijk dat de gemeente De Bilt pas half januari aanbestedingsstukken publiceert teneinde op 1 april één of meerdere nieuwe aanbieders van huishoudelijke hulp te contracteren. PvdA De Bilt vindt dit rijkelijk laat en vindt dat de gemeente hier zowel de afnemers van de hulp als de medewerkers in grote onzekerheid laat.

Auteur
PvdA De Bilt

Overdracht inzameling SP De Bilt aan Voedselbank

logo voedselbank

Vrijdag 8 januari a.s. zal SP De Bilt de opbrengst van haar inzameling voor Voedselbank De Bilt overdragen.  De overdracht vindt om 16:00 uur plaats door enkele lokale SP-bestuursleden aan voorzitster Jolanda van Hulst, voor de deur van de Voedselbank.

Auteur
SP De Bilt

Meer ruimte voor straatartiesten in De Bilt

straatmuzikant

Straatartiesten mogen vanaf 1 januari 2021 tussen 9 uur en 23 uur op straat optreden
zonder voorafgaande toestemming. Het moet dan gaan om onversterkte muziek door maximaal zes artiesten. Ook mag een optreden maximaal een half uur duren op dezelfde plek.

Auteur
Redactie
Fotograaf
Pixabay

Provincie Utrecht wil toekomstbestendige binnensteden

winkelstraat

Gemeenten kunnen een subsidie krijgen om binnensteden, dorpskernen en winkelcentra toekomstbestendig te maken. De vitaliteit van dorpskernen en winkelcentra staat al jaren onder druk door de toename van online winkelen en daardoor wegvallen van detailhandel. Door de coronacrisis is dit proces verder gaan versnellen met ook grotere effecten voor horeca.

Auteur
Redactie
Fotograaf
Provincie Utrecht

Burgemeester Janssen zoekt 150 adviesgevers

Gemeente Zeist

Een aantal inwoners van Zeist ontving afgelopen periode een persoonlijke uitnodiging van burgemeester Koos Janssen op de mat. 

De burgemeester is namens de gemeenteraad op zoek naar 150 inwoners voor de Inwoners Advies Commissie. Deze commissie gaat de komende maanden aan de slag met een advies voor de gemeenteraad. Dat advies gaat over de vraag: hoe brengen we de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer in balans?

Auteur
Gemeente Zeist