Politiek

Oekraïense vluchtelingen naar Recreatiepark Dijnselburg

vlag oekraine

De gemeenteraad van Zeist heeft ingestemd met het voorstel om vanaf 1 december Recreatiepark Dijnselburg voor drie jaar te huren voor de opvang van 250 - 300 Oekraïense vluchtelingen. Dit betekent dat vanaf januari Oekraïense mensen vanaf verschillende noodopvanglocaties verhuizen naar Dijnselburg. Hiermee bieden we deze mensen een woonplek voor de komende drie jaar en daarmee rust, stabiliteit en perspectief.

Floris: Elk kind verdient een cadeautje met Kerst

Kinderburgemeester De Bilt

De Biltse kinderburgemeester Floris Janssen heeft vanuit zijn thema ‘Armoede bij kinderen’ een actie bedacht om alle kinderen een feestelijke decembermaand te laten beleven. Floris vindt het belangrijk om oog te hebben voor kinderen die opgroeien in gezin waar ze het niet breed hebben en wil het graag bespreekbaar te maken. Door een inzamelingsactie voor kerstcadeautjes op touw te zetten, wil hij via de Voedselbank De Bilt kinderen verrassen met een presentje.
 

Sjoerd Potters: Het ravijn moet van tafel

Staatssecretaris Van Rij in gesprek met DB M50

Op woensdag 20 september vond in Den Haag het M50 evenement ‘Laat ons niet in de st(r)eek!’ plaats. Vele M50 leden waren present om hun middelgrote gemeente te vertegenwoordigen, zo ook gemeente De Bilt. Doel van het evenement was om in gesprek te gaan over actuele thema’s met Kamerleden, bewindspersonen en fractiemedewerkers op de dag na Prinsjesdag. Deze dag vinden in de Tweede Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen plaats, het belangrijkste debat van het politieke jaar.

Begroting Zeist: beheersing kosten zorg

gemeente zeist begroting

Onlangs overhandigde wethouder Walter van Dijk namens het college van B&W de begroting van de gemeente Zeist aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Dick van Ginkel. Het college presenteert een sluitende begroting voor 2024 ondanks forse prijsstijgingen. Maar de financiële onzekerheden zijn nog niet verdwenen.

'Het tempo naar de energietransitie moet omhoog'

Gemeente Zeist

Dit is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek dat de Rekenkamer Zeist heeft laten doen naar de stand van zaken wat betreft de energietransitie in Zeist. De ambities zijn er zeker en de wil om er te komen ook, maar de gemeente zal het tempo moeten opschroeven om de doelen te kunnen halen. Het hoofddoel is om in 2050 volledig energieneutraal te zijn en voor één derde in 2030. 

Floris Janssen (11) nieuwe kinderburgemeester De Bilt

Kinderburgemeester Floris Janssen

Eind september zal gemeente De Bilt alweer voor de 4e keer een kinderburgemeester benoemen. Geïnteresseerde kinderen konden een filmpje insturen waarin ze zichzelf presenteerden. Uit de selectiegesprekken is Floris Janssen uit de kern Maartensdijk naar voren gekomen en uitverkoren om het ambt van kinderburgemeester voor het schooljaar 2023/2024 te bekleden.

Participatieronde Spoorzone levert goede basis op

Stationsgebied Bilthoven

Het verslag van de eerste participatieronde Spoorzone Bilthoven is klaar en staat op de website van het project. Veel mensen hebben aan het proces meegedaan. Dat heeft een brede inventarisatie opgeleverd van wensen, ideeën maar ook zorgen van bewoners,  ondernemers en belangenorganisaties. Dinsdagavond 4 juli presenteert de gemeente het verslag op een voor iedereen toegankelijke gebiedsconferentie.

Zeist akkoord met eerste burger-amendementen in Nederland

Overleg in de late uurtjes over burgeramendement

Sinds vorig jaar december kunnen groepen Zeistenaren amendementen indienen om raadsvoorstellen aan te passen. Deze experimentele regeling is uniek in Nederland. Nog specialer is dat onlangs twee burgeramendementen over de Omgevingsvisie unaniem zijn aangenomen. De initiatiefnemers willen dat er garanties komen voor het behoud van groene omgevingswaarden en voor de invloed van burgers bij ingrepen in de omgeving.

Advies Burgerberaad over jaarwisseling aangeboden

Dick van Ginkel (links) en de vier deelnemers van het Burgerberaad die het advies overhandigden (Hennie, Lydia, Lars en Wael).

Het Burgerberaad heeft onlangs zijn advies over de jaarwisseling in Zeist aangeboden aan de gemeenteraad van Zeist. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. Alle deelnemers aan het Burgerberaad hebben met het advies ingestemd. Vier leden van het Burgerberaad overhandigden het advies aan plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Dick van Ginkel. De gemeenteraad gaat het advies nu aandachtig lezen en bespreken en neemt er op 4 juli een besluit over.

Eerste burgeramendementen in Zeist aangeboden

Overhandiging burger-amendementen aan plv. raadsvoorzitter Dick van Ginkel

Het is de eerste keer in Nederland dat burgeramendementen aan een gemeenteraad zijn aangeboden. Afgelopen december heeft de Zeister gemeenteraad als experiment een regeling aangenomen. Vijf individuele burgers, gesteund door de grote wijkverenigingen en groene organisaties, hebben 3 burgeramendementen opgesteld.