Politiek

Raad: Overstap naar duurzame warmte en Parkplan Vollenhove

Gemeente Zeist

In de uitloop van de Raad van 8 juli is de Transitievisie Warmte Zeist 2021 vastgesteld. Een route naar aardgasvrije buurten. Ook stelde de Raad het Parkplan Vollenhove vast en de reactie op het toekomstbeeld van de regio. Dit is een reactie op het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) opgesteld door een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de Provincie Utrecht.

Auteur
Gemeente Zeist

Gemeente Zeist pakt Gravilyn paden aan

fietspad

De VVD in Zeist heeft aan het college vragen gesteld over voet en fietspaden die met GraviLyn bedekt zijn. Sommige paden liggen er prachtig bij, op andere paden is er volgens de VVD ronduit sprake van een smeertroep. Er zijn klachten gekomen over de paden langs de Koelaan, Tolhuislaan en Lyceumlaan.

Auteur
Redactie
Fotograaf
Pixabay

Fred van Lemmen verlaat De Biltse politiek

VVD De Bilt logo

Fractielid van VVD De Bilt Fred van Lemmen zegt de De Biltse politiek vaarwel. Dat heeft hij per brief aan de voorzitter van de gemeenteraad gemeld. In de raadsvergadering van 8 juli 2021 heeft hij afscheid genomen. Doordat Fred van Lemmen en zijn vrouw een nieuw huis hebben gekocht net buiten de gemeente grens in Bosch en Duin (gemeente Zeist), moet hij terugtreden als raadslid. 

Auteur
VVD De Bilt

Gemeenteraad neemt Crisis- en herstelplan corona aan

Gemeente De Bilt

De coronacrisis heeft genadeloos toegeslagen in de samenleving. Als gemeente hebben wij een belangrijke verantwoordelijkheid voor het in stand houden van maatschappelijke functies, het waarborgen van de leefbaarheid en de zorg voor onze lokale bevolking. 

Auteur
Gemeente De Bilt

'Verbetering mogelijk in burgerparticipatie Zeist'

Gemeente Zeist

Burgerparticipatie kan duidelijker. Dat is de conclusie van de Rekenkamer Zeist na een onderzoek naar digitale burgerparticipatie in de gemeente Zeist. De Rekenkamer concludeert dat er veel goed gaat. Vooral de positieve en constructieve houding vanuit zowel de gemeente als de inwoners valt op: iedereen vindt burgerparticipatie echt belangrijk. Maar volgens de Rekenkamer kan het duidelijker, voor inwoners en ambtenaren, om burgerparticipatie nog effectiever te maken.

Auteur
Gemeente Zeist

Wethouder André Landwehr legt wethouderstaken neer

Gemeente De Bilt

Wethouder André Landwehr van gemeente De Bilt heeft zijn wethouderstaken per direct neergelegd naar aanleiding van de berichtgeving over de beëindiging van zijn wethouderschap. De ontslagbrief van Dhr. Landwehr is inmiddels in ontvangst genomen door Burgemeester Potters. Potters: ‘Ik heb begrip voor dit besluit en bedank André Landwehr voor zijn inzet voor de gemeente in de afgelopen jaren.’ 
 

Auteur
Gemeente De Bilt

Wijkbijeenkomsten over Mobiliteitsplan Zeist

Gemeente Zeist

Komende maanden organiseert gemeente Zeist vijf online bijeenkomsten over het verkeer in haar wijken en dorpen. Zij gaat in gesprek met inwoners en ondernemers over kansen en knelpunten op verkeersgebied: hoe kan bijvoorbeeld de verkeersveiligheid of bereikbaarheid verbeterd worden? Welke maatregelen versterken de positie van fietser en voetganger? Wilt u dat er langzamer gereden wordt in uw straat? Vertel het ons op één van de vijf wijkbijeenkomsten.

Auteur
Gemeente Zeist

Wethouder André Landwehr geeft stokje door

Wethouder André Landwehr

Wethouder André Landwehr zal zijn wethouderstaken per eind juni neerleggen en het stokje doorgeven aan zijn opvolger. Dit is conform de afspraak bij zijn aanstelling in 2018. In 2018 is de afspraak tussen de heer Landwehr met de VVD -fractie gemaakt om de functie van wethouder in gemeente De Bilt voor 3 jaar te vervullen. Volgens de afspraak is nu het moment gekomen om de functie van wethouder over te dragen en hij heeft daarom zijn ontslagbrief ingediend.

Auteur
Gemeente De Bilt