Politiek

Jubilarissen PvdA De Bilt in het zonnetje gezet

Carry van de Kappelle

Ook dit jaar werd het gewoon weer 1 mei, de dag van de arbeid. Deze dag heeft zijn naam te danken aan de demonstraties die op 1 mei 1890 gehouden werden voor betere werkomstandigheden. In  eerste instantie begon het als een protest voor de invoering van een acht-urige werkdag. 

Auteur
PvdA De Bilt

Cis Apeldoorn nieuwe secretaris-directeur waterschap

Cis Apeldoorn

Cis Apeldoorn wordt de nieuwe secretaris-directeur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In een zorgvuldige en vertrouwelijke procedure hebben de selectie- en adviescommissies meerdere kandidaten gesproken. Gezamenlijk kwamen zij tot de voordracht van Apeldoorn, waarna met veel enthousiasme haar benoeming door het Algemeen Bestuur van het waterschap plaatsvond op 20 april 2021. De nieuwe secretaris-directeur gaat vanaf 16 augustus 2021 aan de slag.

Auteur
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

College schetst route naar aardgasvrije buurten

Gemeente Zeist

Zeist wil zo snel mogelijk, en uiterlijk in 2050, energieneutraal zijn. Een belangrijk onderdeel daarvan is het aardgasvrij maken van woningen en bedrijven in alle buurten. Het college heeft daarom een eerste inschatting gemaakt van hoe de overgang naar aardgasvrij kan plaatsvinden. 

Auteur
Gemeente Zeist

Wijkraad De Leijen wil deel belastinginkomsten voor wijkfonds

Wijkraad de Leijen Bilthoven

De Wijkraad constateert dat van 2011 t/m 2019 het % OZB-belasting is gestegen met ruim 25 %. Ook het totaal aan gemeentelijke belastingen is van 2011 t/m 2019 met ruim 25 % gestegen. In 2011 bedroeg het totaal aan gemeentelijke belastingen bijna 17 miljoen. In 2019 was dat ruim 21 miljoen. 

Auteur
Wijkraad de Leijen Bilthoven

Raad Zeist: subsidie voor ‘Stralingsbewust Zeist’

Gemeente Zeist

In de Raad van 20 april besloot de Raad het Burgerinitiatief ‘Stralingsbewust Zeist’ een subsidie te geven voor het informeren en adviseren van inwoners met klachten over elektromagnetische straling. Daarnaast investeert de raad in klimaatbestendige straten. Ook stelde de Raad de wegsleepverordening vast.

Auteur
Gemeente Zeist

Zeistenaren actief in nationale burgerdialoog

Gemeente Zeist

Van februari tot en met mei organiseert de Rijksoverheid tachtig online dialoogtafels. Hier delen inwoners, bedrijfsleven en overheid wat er door de coronacrisis in de knel is gekomen, welke kansen er zijn ontstaan en wat er nodig is om na de coronacrisis weer te herstellen. Wethouder Laura Hoogstraten van gemeente Zeist leidt het gesprek over natuur en milieu.

Auteur
Gemeente Zeist

Meer bouwen met behoud groen karakter

Woningbouw De Bilt

Wat vinden inwoners van de gemeente De Bilt belangrijk voor de ontwikkeling van hun leefomgeving in de komende twee decennia? Deze vraag staat centraal in De Maand voor de Leefomgeving in april 2021. Iedereen kan zijn wensen en ideeën geven over alles wat nodig is om de gemeente klaar te maken voor de toekomst. 

Auteur
Gemeente De Bilt
Fotograaf
Pixabay

Inwonerscommissie Zeist: gemeente, dit is ons advies!

Rapport Adviescommsie

Eénenzestig voorstellen om de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer in balans te krijgen. Dat is wat de Inwoners Advies Commissie op 30 maart aan de gemeenteraad en het college van B&W hebben aangeboden. De commissie bood haar adviesrapport aan tijdens een digitale bijeenkomst. Deze is terug te zien op www.zeist.nl/iac. Tijdens deze bijeenkomst heeft de burgemeester de Inwoners Advies Commissie van haar taak ontheven.

Auteur
Gemeente Zeist