Omwonenden klagen over stank- en geluidsoverlast MSD

Auteur
Redactie

Sommige omwonenden zijn tegen de uitbreidingplannen van geneesmiddelenproducent MSD aan de Ambachtstraat in De Bilt. Ze klagen over geluids- en stankoverlast. MSD wil overigens het bedrijf niet groter maken. Ze is alleen van plan de bestaande percelen opnieuw in te richten. Om de parkeeroverlast in de omgeving te ontlasten zijn kavels aangekocht.

Nanne Versteegh woont in een flat aan De Akker. "Er zou een 7 meter hoog gebouw komen vlakbij onze achtertuin. Daar kijk je natuurlijk liever niet tegenop. Andere bewoners klagen over geluidsoverlast, wij hebben daar minder last van. Door het gebouw zou de geluidsoverlast minder worden. Maar het liefste zie ik MSD verhuizen. De Ambachtstraat is de lelijkste straat van De Bilt. Hopelijk maakt de gemeente er ooit een gezellige straat van met artistieke winkeltjes."     

De SP in De Bilt roept het college op zijn steun in te trekken voor de uitbreidingsplannen van MSD midden in een woonwijk. Een meerderheid van de raad staat nu tegenover het college, dat wel wil meewerken met de uitbreidingsplannen. De commissie Burger en Bestuur wees op 8 september de ‘positieve grondhouding’ van de wethouder af, en stuurde zijn voorstellen terug. 

SP-raadslid Menno Boer: "Op 2 juni hebben 9 van de 12 fracties onze motie gesteund waarin we onze wensen met de Ambachtstraat kenbaar maken. Die motie geldt nog steeds. We willen niet af van MSD, want het betekent werkgelegenheid voor onze gemeente, maar zo’n uitbreidend bedrijf hoort niet in een woonwijk. Het gaat niet om een bedrijf waar enveloppen worden gevouwen, dit is een medisch bedrijf dat valt onder een zware milieucategorie. Je moet er niet aan denken dat er spelende kinderen in contact komen met medisch afval. Voor dit soort bedrijven hebben we nu juist bedrijventerrein Larenstein, dat buiten woongebied ligt, of het voormalige RIVM-terrein, waar meer medische bedrijven zitten."

De SP dringt er al jarenlang op aan dat er meer woningen gebouwd worden, en dan met name rondom de Ambachtstraat. Boer: "De wachtlijsten voor sociale woningbouw in De Bilt zijn al jaren absurd lang, en dat wordt alleen maar erger. We hebben de paar snippers grond die nog beschikbaar zijn hard nodig. Ik zal er bij mijn collega’s in Provinciale Staten - want die gaan er uiteindelijk over - op aandringen om uitbreiding van een bedrijf met een milieurisico tegen te houden. Maar als het college verstandig is, dan luisteren ze naar de omwonenden en naar de meerderheid van de Raad, en trekken ze dit plan in."

msd logo