Jubilarissen PvdA De Bilt in het zonnetje gezet

Auteur
PvdA De Bilt

Ook dit jaar werd het gewoon weer 1 mei, de dag van de arbeid. Deze dag heeft zijn naam te danken aan de demonstraties die op 1 mei 1890 gehouden werden voor betere werkomstandigheden. In  eerste instantie begon het als een protest voor de invoering van een acht-urige werkdag. 

Hiervoor werd geprotesteerd bij de Tweede Internationale in Parijs, een congres voor socialistische partijen. Toen de werkomstandigheden na tientallen jaren verbeterd waren, veranderde de dag in een feestdag en werd het feest steeds uitbundiger gevierd.

Traditiegetrouw reikt PvdA De Bilt jubileumspelden uit aan leden die 25, 50 of zelfs 65 jaar of langer lid zijn. Dit jaar waren dat Paul van Tongeren en Ank Kraan die beiden 50 jaar lid zijn. Ook Erik van Esterik en Carry van de Kappelle ontvingen een speld voor hun 25-jarig jubileum. Geheel coronaproof reikten bestuur en fractie de spelden aan ze uit, vergezeld van rode rozen.

We hoorden mooie woorden uit de mond van Ank Kraan uit Maartensdijk, zij werd 50 jaar geleden lid van de PvdA omdat zij vond dat ieder kind een toekomst verdient, te beginnen met gelijke kansen in het onderwijs voor ieder kind. “Kinderen zijn het goud van ons land”, aldus Ank.

Paul van Tongeren werkte jarenlang voor de vrede en richtte in 1997 het European Centre for Conflict Prevention (ECCP) op en organiseerde in 2005 een congres voor de Verenigde Naties over vredesopbouw. Ook Paul van Tongeren ontving de jubileumspeld voor zijn 50-jarige lidmaatschap. Ank en Paul ontvingen de gouden speld uit handen van Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter PvdA. Het opspelden zelf lieten we dit jaar over aan de naasten van de jubilarissen.

Erik van Esterik ontving van onze nieuwe afdelingsvoorzitter, Carry van de Kappelle, de speld voor 25 jaar lidmaatschap. Erik van Esterik zet zich al meer dan 20 jaar in voor de sociaal democratie en was o.a. 6 jaar lid van de Biltse gemeenteraad, hij zet zich nu in met bestuurwerk voor o.a. de welzijnsorganisaties MENS en WVT.

Carry van de Kappelle (zie foto) ontving uit handen van Gija Schoor (raadslid PvdA) zelf ook een jubileumspeld voor 25 jaar lidmaatschap. “Sociaal zijn, iets betekenen voor mijn medemens zit in mijn bloed. Ik kom uit een gezin van 5 kinderen, samen doen en samen delen was daar heel gewoon. Nog steeds huldig ik die principes, vandaar ook mijn keuze voor de zorg”.

Bestuur en fractie vonden het mooi om te horen op grond van welke idealen de leden lid zijn geworden. Eerlijk delen, last naar schouders, (internationale) solidariteit en een betrouwbare overheid zijn nog springlevend!  De PvdA staat hier pal voor en wil de ongelijkheid tussen mensen proberen te verminderen, te beginnen in De Bilt!

Carry van de Kappelle