College schetst route naar aardgasvrije buurten

Auteur
Gemeente Zeist

Zeist wil zo snel mogelijk, en uiterlijk in 2050, energieneutraal zijn. Een belangrijk onderdeel daarvan is het aardgasvrij maken van woningen en bedrijven in alle buurten. Het college heeft daarom een eerste inschatting gemaakt van hoe de overgang naar aardgasvrij kan plaatsvinden. 

Dit staat in de zogeheten ‘Transitie Visie Warmte’ (TVW). In december en januari kon iedereen op de concept-TVW reageren en 19 personen en organisaties hebben dat gedaan. Deze reacties zijn gebruikt om de TVW te verbeteren.  Het college legt de TVW nu voor aan de gemeenteraad. Naar verwachting besluit de raad op 8 juni over de TVW, die is te vinden op www.zeist.nl/tvw.

De Transitie Visie Warmte schetst een route voor de geleidelijke overgang naar een aardgasvrij Zeist. De gemeente onderbouwt in dit plan welke aardgasvrije warmte-oplossingen in de verschillende buurten en bedrijventerreinen kansrijk zijn. Dat kan zijn: een warmtenet, restwarmte van industrie, bodemenergie, enzovoort. In een aantal buurten moeten oplossingen per woning en bedrijfspand worden gevonden. Bijvoorbeeld via warmtepompen en zonneboilers. Maar voor nog geen enkele buurt staat al vást welke aardgasvrije oplossing er komt. Ook staat in de TVW wanneer verkenningen in een buurt starten. Ook deze planning is nog voorlopig.

In enkele buurten hebben bewoners al initiatieven gestart waar de gemeente bij is aangesloten.

Stappen
Wethouder duurzaamheid, Wouter Catsburg: “Deze Transitie Visie Warmte helpt inwoners om stappen te maken. De TVW bevat inschattingen over welke warmte-oplossing voor elke afzonderlijke buurt in de toekomst het meest kansrijk lijkt. Die warmte-oplossingen staan dus nog niet vást. We houden ontwikkelingen in de gaten, en actualiseren de TVW elke vijf jaar.”

Samen met bewoners
Wethouder Catsburg: “Als vervolg op de TVW, gaan we de komende jaren voor elke buurt in Zeist een buurtuitvoeringsplan opstellen. Dit doen we samen met bewoners en ondernemers in die buurten. Het gaat tenslotte over hún woningen en panden. Zo dragen we samen bij het verminderen van CO2-uitstoot en klimaatopwarming.”

Praktische handreiking voor inwoners
Omdat steeds meer inwoners hun woning willen voorbereiden op een aardgasvrije toekomst, heeft de gemeente een handreiking gemaakt. Daarin staat per buurt aangegeven wat een woningeigenaar van een woning of ander pand, nú al kan doen, rekening houdend met de warmte-oplossing die op termijn voor die buurt het meest kansrijk lijkt.

Catsburg: “Aardgasvrij hoeft echt niet in één klap. Vaak is het verstandig om in stapjes je woning aan te passen. Verhuizingen of verbouwingen zijn daarvoor ideale momenten. Neem dan meteen een stuk woningisolatie mee, of vervang je gasfornuis door inductiekoken. En denk aan een hybride warmtepomp als je CV-ketel het opgeeft.”

Hierover kunnen de onafhankelijke adviseurs van www.mijngroenehuis.nu en www.mijngroenebedrijf.nu advies geven.

Inspraakreacties
De 19 ingediende inspraakreacties zijn zorgvuldig bekeken. Op basis daarvan is de TVW aangepast. In een inspraaknotitie staat welke reacties tot welke wijzigingen hebben geleid. De TVW, de handreiking en de inspraaknotitie staan op www.zeist.nl/tvw.  Ook staat er een kaart van Zeist, waarop inwoners kunnen zien wat op dit moment voor hun buurt de meest kansrijke aardgasvrije warmte-oplossing is.

Opdracht Rijk
Het Rijk heeft gemeente opdracht gegeven uiterlijk in 2021 een TVW op te stellen, en deze elke vijf jaar aan te passen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Gemeente Zeist