Soroptimisten Zeist steunen Voedselbank

Auteur
Voedselbank Zeist

Voor het tweede jaar op rij hebben de Soroptimisten Zeist een actie gehouden waarvan de opbrengst is geschonken aan de Voedselbank. Dit keer gaat het om het mooie bedrag van 4100 euro. 

Soroptimisten Zeist is een vereniging van actieve vrouwen die zich naast hun carrière willen inzetten voor het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes zowel in de eigen omgeving als op internationaal niveau. De vereniging organiseert diverse maatschappelijke activiteiten en benefiet-bijeenkomsten voor het goede doel (zie ook www.soroptimist.nl/zeist).

In februari organiseerden de Soroptimisten Zeist een groot webinar over internetfraude en financieel-economische criminaliteit met bijna 200 deelnemers. De opbrengst van deze bijeenkomst, met aanvullende donaties, is geschonken aan Voedselbank Zeist. Voedselbank Zeist is erg blij met deze royale donatie, des te meer omdat dit een tweede mooie gift in twee jaar is. De vertegenwoordigsters van Soroptimisten Zeist benadrukten dat ze vorig jaar bij het bezoek aan de Voedselbank onder de indruk waren geraakt van de effectieve en klantgerichte aanpak van Voedselbank Zeist en van de goede organisatie.

Foto: Onlangs overhandigden Christine Manders (links) en Ariane Groot (rechts) de symbolische cheque van 4100 euro aan VBZ-bestuurslid Saskia Eisberg-’t Hooft.

Op woensdag 31 maart overhandigden Christine Manders (links) en Ariane Groot (rechts) de symbolische cheque van 4100 euro aan VBZ-bestuurslid Saskia Eisberg-’t Hooft.