Mentale gezondheid van jongeren onder druk

Auteur
GGD Regio Utrecht

De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk en dit is wordt door de coronacrisis steeds meer zichtbaar. GGD regio Utrecht (GGDrU) geeft uitvoering aan een landelijk gedragen initiatief om lesmateriaal te ontwikkelen dat bijdraagt aan het versterken van de mentale gezondheid. 

Docenten worden zo ondersteund om het gesprek te voeren over het effect van corona, stress, en de werking hiervan op het brein. Het lesmateriaal ‘Je brein de baas!?’ biedt toegankelijke animaties en praktische opdrachten waar docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs direct mee aan de slag kunnen.

Waarom is dit lesmateriaal nu ontwikkeld?
Uit landelijk onderzoek blijkt dat de coronamaatregelen veel effect hebben op jongeren. Zij ervaren -vaak meer dan andere leeftijdsgroepen- mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid, boosheid en frustratie. Veel docenten herkennen de mentale problemen waar veel jongeren mee worstelen. Dit is niet nieuw, maar is door de coronacrisis versterkt. Scholen willen hier graag aandacht aan besteden. Dit lesmateriaal voorziet in die behoefte en gaat uit van een preventieve werking. Door aandacht te besteden aan dit thema en het gesprek aan te gaan krijgen jongeren inzicht in zichzelf en worden oefeningen aangeboden die de mentale veerkracht ondersteunen.

De animaties in de lesstof zijn niet alleen als lesmateriaal te gebruiken, maar komen ook direct voor jongeren beschikbaar via jouwggd.nl. Een groot deel van de animaties is blijvend te gebruiken om, ook na corona, aandacht te houden voor de mentale veerkracht van jongeren.

Wie zijn er betrokken?
GGDrU heeft in samenwerking met het Nederland Centrum Jeugdgezondheidszorg het lesmateriaal, dat ook aansluit bij de Gezonde School aanpak, gerealiseerd. Docenten, leerlingen, ontwikkelingspsycholoog Steven Pont en vele anderen deskundigen zijn onderdeel geweest van het ontwikkelproces. 

Hoe kunnen scholen meedoen? 
Om te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren profijt hebben van dit initiatief is het materiaal in het hele land vrij beschikbaar. Op 9 april is de lancering van het lesmateriaal in de regio Utrecht. Alle VO-scholen in de regio zijn hiervoor uitgenodigd. Daarna is het lesmateriaal gratis toegankelijk op de site van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Voor vragen kunnen scholen terecht bij hun jeugdverpleegkundige/arts of Gezonde School adviseur.

Judith Ludding, directeur GGD regio Utrecht en woordvoerder van het lesmateriaal ‘Je brein de baas!?’: “Jongeren hebben extra veel last van de Coronamaatregelen. Om te voorkomen dat ze psychische problemen ontwikkelen, heeft GGD regio Utrecht, samen met docenten, jongeren en andere partners in korte tijd ‘Je Brein de Baas!?’ ontwikkeld. Dit bewijst dat je met betrokkenheid, samenwerking en creativiteit snel concreet resultaat kunt boeken. Wij maken ons hard voor preventie en veerkrachtige jongeren! Daar draagt dit lesmateriaal aan bij.”

Meer informatie op www.ncj.nl/je-brein-de-baas

Mentale gezondheid jongeren
Fotograaf
Pixabay