Leer meer over brussen tijdens avond in Het Lichtruim

Datum
Auteur
Ouders Lokaal De Bilt

Interactieve avond voor ouders van ‘brussen’! Brussen zijn broers en zussen van een kind met een extra zorgbehoefte. In zorg intensieve gezinnen zijn tijd en energie enorm kostbaar doordat er in de zorg voor het kind met de aandoening of stoornis zo veel ‘moet’. 
- Hoe ervaren de zgn. Brussen dit allemaal?
- Wat speelt er in hun hoofd?
- Hoe praat je er over? 
 
Ouders voor Ouders
Op deze avond ontmoet je drie ervaringsdeskundigen en is er tijd voor gesprekken met andere ouders. Vanuit verschillende invalshoeken en met filmpjes delen en vertellen over hun brussen-kennis. 

Voor meer informatie en aanmelden zie de website: www.debilt.ouderslokaal.nl 

‘Brus bewust’, een avond voor ouders
29 september
20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)
Het Lichtruim, hal Wereldwijs, Bilthoven

Ouders Lokaal is een platform voor en door ouders en wil een positieve opvoedomgeving creëren door ouders te verbinden en te inspireren. Onze ambitie: Wij willen gezinnen versterken door ouders met elkaar in contact te brengen en te verbinden. Het grootbrengen van kinderen nog leuker maken door elkaar te inspireren en te ondersteunen, zodat we elkaar kunnen versterken en groeien. 
• Ouders ondersteunen bij opvoedingsvragen 
• Ouders/gezinnen versterken  
• Opvoedingsklimaat verbeteren 
• Netwerk van het gezin uitbreiden