Vernieuwde winkelcentrum Kwinkelier krijgt zonnedak

Auteur
GroenLinks De Bilt

Het dak van winkelcentrum de Kwinkelier gaat straks zoveel mogelijk worden belegd met zonnepanelen. Dat is een van de uitkomsten van de bespreking van het ‘Bestemmingsplan Kwinkelier’ in de raadsvergadering van 25 maart 2021. 

Een motie van GroenLinks raadslid Anne Marie ’t Hart, mede ingediend namens CDA, ChristenUnie, D66, Fractie Brouwer, PvdA en VVD, werd met vrijwel algemene stemmen aangenomen. Een tweetal andere door haar ingediende moties haalden eveneens een meerderheid. Deze hadden betrekking op het realiseren van een speelvoorziening in of in de buurt van het winkelcentrum en op het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Het zonnedak van de Kwinkelier levert een flinke bijdrage aan de Biltse bijdrage in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). GroenLinks vindt dat we niet alleen moeten kijken naar de mogelijkheden van windturbines en zonneparken, maar zeker ook naar warmte-isolatie, duurzaam bouwen en het benutten van grote dakoppervlakten voor het plaatsen van zonnepanelen.

In dat verband gaf Anne Marie ’t Hart aan het te betreuren dat de projectontwikkelaar ervoor heeft gekozen om nog vóór 1 januari een omgevingsvergunning aan te vragen waardoor niet hoeft te worden voldaan aan de verscherpte milieu-eisen van het nieuwe Bouwbesluit. Tegelijkertijd lijkt het erop na gesprekken met de ontwikkelaar dat er wel de bereidheid bestaat om de daken die dat kunnen hebben, zoveel mogelijk vol te leggen met zonnepanelen. De motie van GroenLinks vraagt het college zich ervoor in te spannen dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

De vaststelling van het bestemmingsplan Kwinkelier leidde overigens tot nogal wat commotie. Die had vooral betrekking op de bouwhoogte achter de Centrumkerk, waarbij GroenLinks steun gaf aan een aangenomen amendement om deze enigszins te beperken. De fractie hoopt dat met het vaststellen van het bestemmingsplan richting is gegeven aan een vlotte doorontwikkeling van de Kwinkelier naar een fijn en inspirerend winkelcentrum waar onze inwoners én bezoekers van buiten graag willen zijn. 
 

GroenLinks De Bilt