De Bilt gaat bomen beter beschermen 

Auteur
GroenLinks De Bilt

Per 1 april gaat in de gemeente De Bilt een nieuw bomenkapbeleid gelden. Alle bomen in de bebouwde kom vanaf 80 centimeter omtrek (gemeten op 1 meter 30 hoogte) mogen dan niet meer gekapt worden zónder voorafgaande kapvergunning. 

De vergunningaanvraag wordt door de gemeente aan een aantal criteria getoetst, waarbij onder meer de ‘groenwaarde’ van belang is. Gedurende 6 weken kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Wordt de vergunning toegestaan dan geldt een herplantplicht, d.w.z. de eigenaar moet een nieuwe boom planen of een afdracht doen in het nieuw opgerichte ‘bomenfonds’.  

In de raadsvergadering van 25 maart besloot de gemeenteraad om een en ander vast te leggen in de vorm van een wijziging van de APV. De hoofdlijnen van het nieuwe kapbeleid waren al in september 2020 vastgelegd. Het college kwam toen met het plan voor een herplantplicht en de instelling van een bomenfonds, maar een nipte meerderheid in de raad wilde nog verder gaan in het vergroenen van het beleid. Zo werd bijvoorbeeld besloten om álle bomen onder het bereik van het kapbeleid te brengen en ook werd de omtrek vanaf waar vergunningsplicht geldt, teruggebracht van 95 naar 80 centimeter. Een en ander kreeg al eerder een vervolg bij de vaststelling van de legesverordening en nu dus ook via een aanpassing van de APV, ditmaal gesteund door maar liefst 20 van de 27 raadsleden. 

Het illegaal kappen is een economisch delict en valt onder het strafrecht. Een hovenier die in opdracht een boom kapt zonder vergunning is daarmee medeplichtig. De gemeente gaat binnenkort uitgebreid communiceren over het nieuwe beleid, onder andere in de lokale pers en door middel van een brief aan de hoveniers, zodat iedereen goed op de hoogte is van de nieuwe regels. 

Raadslid Anne Marie ’t Hart (zie foto) die namens GroenLinks het woord voerde, spreekt van een ‘groene wind’ die dit heeft mogelijk gemaakt. Bomen zijn in deze tijd van klimaatverandering waardevoller dan ooit. Bomen zijn onmisbaar voor het afvoeren van hemelwater, ze nemen CO2 en stikstof op en leveren zuurstof. Bomen voorkomen hittestress en helpen bij de afwatering, kortom: in deze tijd waarin hittegolven en regenstormen steeds normaler worden, zijn bomen extra belangrijk. En zoals ook blijkt uit elke enquête over het wonen in de vele bomen zijn een pluspunt: bomen vinden we gewoon mooi.
 

Bomen beter beschermen