Een coach voor dat extra steuntje! 

Auteur
Gilde Zeist

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is normaal al groot, maar nu na een jaar met veel online lessen  en meestal alleen digitaal kunnen kennis maken met de middelbare school is deze stap nóg groter. 

Hoe zal het gaan op die nieuwe gróte school, met allemaal of in elk geval  bijna allemaal nieuwe klasgenoten, een ander leersysteem, verschillende leraren, meer eigen verantwoordelijkheid enz.  Een aantal kinderen kan daar goed een extra steuntje bij gebruiken en daar kan Coach4you bij helpen! 

Coach4you is een project van het Gilde Zeist dat dit voorjaar al voor de zeventiende keer kinderen koppelt aan een (vrijwillige)  coach.  Het Gilde Zeist is een  organisatie van vrijwilligers die graag hun expertise willen inzetten voor en met anderen. 

Hoe gaat dit dan bij Coach4you? Kinderen in groep 8 worden door de school of de ouders  om verschillende redenen aangemeld en als het kind ook graag een coach wil, komt deze coach vanaf eind groep 8 t/m de eerste maanden van de tweede klas elke week bij het gezin thuis. Dus de coach begeleidt de leerling voor een periode van anderhalf jaar bij de leerling thuis. Of dit na de zomervakantie nog steeds ook gedeeltelijk online zal zijn, weten we nu nog niet.

Het gaat niet om huiswerkbegeleiding, hoewel de coach ook wel kan helpen met het huiswerk, maar het gaat vooral om het kind te helpen zijn/haar plaats op die grote nieuwe school te vinden. Hoe moet ik plannen, hoe kan ik nieuwe vrienden krijgen, hoe ga ik om het al die verschillende leerkrachten, hoe kan ik met mijn eventueel “kleine handicap”, zoals b.v. dyslexie, ADHD  of faalangst, toch een goede  en prettige tijd op school hebben. Daarnaast zijn  sommige leerlingen  nog maar  kort in Nederland  en niet weten hoe het er op een Nederlandse middelbare school aan toe gaat, dus zij en hun ouders kunnen daar goed de hulp van een coach bij gebruiken.

Om alle aangemelde kinderen een coach te kunnen geven, zijn wij dringend op zoek naar nieuwe coaches. Lijkt het u wel wat om een kind zo’n anderhalf jaar te begeleiden, neem dan contact op met Sera Willemsen, de projectleider van Coach4you, om daar eens (vrijblijvend) over door te praten. U kunt  contact met haar opnemen via coach4you@gildezeist.nl
 

Gilde Zeist Logo