Raad Zeist wil geen grote aanpassingen in het centrum

Auteur
Gemeente Zeist

Op dinsdag 16 februari sprak de gemeenteraad over het gebruik van nepprofielen door de voormalige fractievoorzitter van GroenLinks. De Raad besloot over de Erfgoedverordening, het wijzigen van functies in bestemmingsplannen en voorstellen over het Slotlaan en het veilig voelen op straat.  

De raad sprak over het vertrek van raadslid Ronald Camstra. Zijn handelen, het gebruik van namaak Facebookprofielen, heeft het vertrouwen in de politiek geschaad. “Het is pijnlijk dat we erbij zaten en niets hebben gemerkt” zei partijgenoot Roel van Nieuwstad. Dit raakt ons allemaal en deze kwestie kent alleen maar verliezers. GroenLinks laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken. De heer Najib Zahri neemt de vrijgekomen raadzetel in en werd in de vergadering geïnstalleerd als raadslid voor GroenLinks.

Erfgoedverordening
De Raad stelt unaniem de erfgoedverordening vast. Door de fractie van NieuwDemocratischZeist is een amendement ingediend waarin wordt voorgesteld om aanvragen tot aanwijzing of afvoeren van een gemeentelijk monument te publiceren. Alleen Seyst.nu en de SP steunen dit amendement en daarmee is het niet aanvaard.

Aanpassen bestemmingsplan
De Raad stelde unaniem het bestemmingsplan ‘Boulevard 14’ vast. Het bestemmingsplan heeft tot doel het kantoorpand (monumentale villa) zijn oorspronkelijke woonfunctie terug te geven.

De Raad stelde unaniem het bestemmingsplan ‘Kouwenhovenselaan 1’ vast. Het bestemmingsplan heeft tot doel de realisatie van een tweede woning mogelijk te maken. Stichting Het Utrechts Landschap is eigenaar van het perceel aan de Kouwenhovenselaan 1. Het Utrechts Landschap wil het boerenerf herinrichten, waarbij de woonfunctie ondergeschikt blijft aan het omliggende natuurgebied dat wordt ontwikkeld. Het plan voorziet in de realisatie van een tweede woning op het perceel, in ruil voor de sloop van diverse agrarische opstallen.

Moties vreemd aan de orde van de dag

1. Kaders verkeersstromen Centrum
Deze motie is ingediend door VVD, CDA, D66, PvdA, NieuwDemocratischZeist en Seyst.nu. Daarin wordt onder meer voorgesteld in deze raadsperiode geen grote aanpassingen meer te willen doen aan de verkeersstromen in het centrum, en dus ook geen pilot uit te voeren met een tijdelijke afsluiting van de Slotlaan. Volgens wethouder Laura Hoogstraten beschrijft de motie precies wat het college toch al van plan is. Vooral om nu duidelijkheid aan de inwoners te geven wordt de motie toch in stemming gebracht. Alleen ZeisterBelang stemde tegen deze motie.

2. Safe Streets in Zeist
Deze motie is ingediend door GroenLinks, VVD, CDA,  ZeisterBelang, D66, PvdA en NieuwDemocratischZeist. De motie heeft tot doel straatintimidatie van vrouwen en meisjes aan te pakken door deelname aan het programma Safe Streets van het UN Women Nationaal Comité Nederland. In een Safe Streets Gemeente worden problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte aangepakt in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf, door middel van onderzoek, bewustwording onder vrouwen én mannen en maatregelen in de openbare ruimte. Na uitleg van burgemeester Janssen dat de aanpak breed zal zijn, en zich dus ook zal richten op andere groepen die hier last van hebben, wordt de motie unaniem aanvaard.

3. Motie inzake plannen Willem Arntsz Hoeve
Deze motie is ingediend door NieuwDemocratischZeist en Seyst.nu. Het doel is om de Planbegeleidingsgroep Ontwikkeling WA Hoeve meer bevoegdheid te geven en de inwoners van Den Dolder beter te informeren over de ontwikkelingen. De motie krijgt alleen steun van de indieners en wordt verworpen.

Gemeente Zeist