PMD-kliko’s voor Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide

Auteur
Gemeente Zeist

Ongeveer 2600 huishoudens kunnen hun afval binnenkort nóg beter scheiden. Alle bewoners van laagbouwwoningen in Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide ontvangen namelijk in de eerste helft van maart een  kliko voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD). Bij een paar woningen in Den Dolder wordt de grijze kliko voor restafval ingenomen: zij kunnen hun restafval kwijt in verzamelcontainers in de buurt. De bewoners krijgen hier een brief over.

Wethouder Catsburg: “Steeds meer inwoners krijgen de PMD-kliko. De cijfers laten zien dat door zo’n kliko veel meer plastic, blikjes en drankverpakkingen worden gescheiden en hergebruikt. En dat is goed nieuws voor het milieu en dus voor ons allemaal. Het scheelt bovendien geld, want veel PMD verdwijnt nu nog in de grijze restafvalcontainer. Dat afval wordt verbrand, en dat is erg duur.” Van PMD worden bijvoorbeeld nieuwe blikjes en plastic flessen, maar ook tennisballen, speelgoed en kleding gemaakt. 

Van 200 naar 135
Inwoners van de gemeente Zeist, scheiden met elkaar al veel afval. Toch produceren ze per persoon per jaar nog 200 kilo restafval. Catsburg: “Onze inwoners doen het heel goed, maar die 200 kilo willen we graag flink laten dalen. En dat kán ook: uit onderzoek blijkt dat zo’n 80% van dat restafval nog kan worden hergebruikt voor nieuwe producten.” 
De PMD-kliko’s maken afval scheiden eenvoudiger. En de praktijk leert dat inwoners met een PMD-kliko niet alleen veel meer PMD scheiden, maar ook meer papier en gft, doordat ze bewuster met afvalscheiding bezig zijn.

In een Zeister wijk is bij wijze van proef al enige tijd PMD ingezameld via PMD-kliko’s. In die wijk nam de hoeveelheid restafval af van 200 kilo tot 135 kilo restafval per inwoner per jaar. Ook in Austerlitz zijn enkele maanden geleden PMD-kliko’s uitgereikt.
De gemeenteraad heeft eerder de ambitie uitgesproken om de hoeveelheid restafval te laten afnemen tot 100 kilo per inwoner per jaar.

Planning vertraagd
De komende maanden krijgen alle bewoners van laagbouwwoningen in de gemeente een kliko voor PMD. Deze bewoners hebben hier in februari 2020 een brief over ontvangen. Onder meer door corona is de planning helaas vertraagd: veel wijken krijgen de kliko later dan vorig jaar was aangekondigd.

Meer weten? Zie: www.zeist.nl/devolgendestap

PMD minicontainer