Stichting Leerkansen Zeist zoekt secretaris voor het bestuur

Auteur
Stichting Leerkansen Zeist

Voortdurend lezen we berichten in de krant of horen we via de televisie dat in Nederland de kansenongelijkheid tussen schoolgaande kinderen steeds groter wordt en dat steeds  meer kinderen om financiële redenen op school niet de kansen krijgen die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. 

Sinds 2016 zet de Stichting Leerkansen Zeist zich in voor schoolgaande kinderen opdat zij op school zo volledig mogelijk kunnen meedoen. Voor schoolgaande kinderen mag gebrek aan geld geen belemmering zijn om hun talenten te ontplooien. Alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan de binnen- en buitenschoolse activiteiten van hun school. 

In verband met het aangekondigde vertrek van de secretaris zoekt de Stichting Leerkansen Zeist op korte termijn een nieuwe secretaris van het bestuur. Tot de taken/verantwoordelijkheid van de secretaris  behoren:

• Het opstellen van de agenda voor vergaderingen (in samenspraak met de voorzitter);
• Het notuleren van de vergadering;
• Verantwoordelijk voor het opstellen inhoudelijk jaarverslag/activiteitenplan 
• Het verzorgen en beheren van het secretariaatsarchief; 
• Verantwoordelijk voor (de uitvoering van) het communicatieplan ten behoeve van de informatievoorziening binnen en buiten de organisatie.

Voor deze functie is de stichting op zoek naar een enthousiaste, betrokken  vrijwilliger, die hoofd- en bijzaken kan onderscheiden, strategisch kan denken, beschikt over goede, schriftelijke taalvaardigheid en plezier heeft in schrijven en vrijwilligerswerk.     

Nadere informatie over de Stichting kunt u vinden via www.stichtingleerkansenzeist.nl. Mocht u  gerichte informatie wensen dan kunt u contact opnemen met Henny Fokkema, voorzitter van het bestuur van de Stichting Leerkansen Zeist,  tel. 0622745015. 

Uw sollicitatie kunt u sturen naar voorzitter@stichtingleerkansenzeist.nl 
 

Stichting Leerkansen Zeist
Fotograaf
Pixabay