Zorgen over toename vliegverkeer boven De Bilt

Auteur
Redactie

Nu Schiphol het weer drukker krijgt, neemt ook de vliegoverlast boven de provincie Utrecht toe. Volgens het Utrechts Nieuwsblad is er met name in Zuilen, Stichtse Vecht en De Bilt sprake van een toename in het aantal meldingen.

Voor het Utrechtse raadslid Maarten van Heuven aanleiding begin deze week vragen te stellen aan het College. Zo wil hij weten of "het gemeentebestuur de recente toename van vliegbewegingen als een ongewenste, ongezonde en milieuvervuilende ontwikkeling ziet en of ze bereid is bezwaar te maken bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat."

Eerder maakte gedeputeerde Arne Schaddelee zich al zorgen over de groei van het vliegverkeer van en naar Schiphol. De provincie Utrecht heeft een zienswijze ingediend op de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050. Het belangrijkste punt waar de provincie aandacht voor vraagt, is dat de nota geen garanties biedt dat de aangekondigde groei van het aantal vluchten niet ten koste gaat van de leefbaarheid in de woongebieden, natuur- en stiltegebieden en grootschalige recreatiegebieden.

Verder vraagt de provincie aandacht voor het feit dat bij de bepaling van de geluidshinder de WHO advieswaarde voor luchtvaart leidend moet zijn. Arne Schadelee: "Wij willen minder geluidsoverlast van vliegverkeer voor onze inwoners. Toch neemt deze overlast juist toe in onze provincie, helemaal als er nóg meer groei zou worden toegestaan. Dat deze ontwerp Luchtvaartnota ons geen enkele garantie geeft dat de hinder echt gaat afnemen kan echt niet en is niet meer van deze tijd."

schiphol klm logo