Gebiedsvisie voor woningbouw bij Sortie 16 vastgesteld

Auteur
Hart van de Heuvelrug

De gemeenteraad van Zeist heeft gisteravond de gebiedsvisie voor Sortie 16 vastgesteld. Het plan voor de bouw van 150 tot 200 woningen wordt uitgewerkt in een bestemmingsplan.

De gebiedsvisie is opgesteld door de provincie Utrecht om woningbouw mogelijk te maken aan de Amersfoortseweg in Zeist, vlakbij Soesterberg. Dit project heet Sortie 16 en ligt tussen het woonwagencentrum Beukbergen en het bedrijventerrein Soesterberg-Noord. Het is een onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug.

Betaalbare woningen
Sortie 16 is een oude zandafgraving met een verwaarloosd productiebos. Het plan is om hier 150 tot 200 woningen te realiseren. In de regio is behoefte aan betaalbare woningen, vooral bij mensen met een middeninkomen. Er zijn in de visie daarom vooral woningen voor deze groep opgenomen. De raad stemde in met een motie die het college vraagt met de andere partners (provincie Utrecht en gemeente Soest) af te spreken dat minstens 50% bestaat uit betaalbare woningen (sociale huur, middeldure huur laag en goedkope koop). Er is plek voor verschillende woningtypen zoals appartementen, rijwoningen en tweekappers.

Groen en duurzaam
Het streven is dat de woningen nul-op-de-meter zijn en dus zelf de energie opwekken die nodig is voor het verbruik. Ook zijn de woningen te gast in het landschap. Ze mogen gebouwd worden in bebouwingsvelden die worden omringd door bosranden van gezonde en sterke bomen. De plekken met bijzondere flora & fauna blijven behouden. Daar wordt niet gebouwd. De kwaliteit van het verwaarloosde bos wordt verbeterd door meer verschillende bomen te planten.

Bestemmingsplan
De gebiedsvisie is de basis voor het bestemmingsplan. Volgens de planning wordt het voorontwerp bestemmingsplan voorjaar 2021 ter inzage gelegd. Het ontwerp bestemmingsplan kan dan eind 2021 ter inzage worden gelegd. Een ieder kan zienswijzen indienen. De aankondiging van de ter inzage leggingen vindt u bij de Bekendmakingen in de Zeister Nieuwsbode en op de projectpagina op de website www.omzeist.nl. Op deze website is de gebiedsvisie ook te vinden.

Programma Hart van de Heuvelrug
De gemeente Soest, gemeente Zeist, het Utrechts Landschap en de provincie Utrecht werken samen in het programma Hart van de Heuvelrug. Doel van het programma is de versnippering van het groen in deze regio tegen te gaan en natuurgebieden weer aan elkaar te verbinden. Daarvoor leggen we ecoducten aan en wordt de natuur weer met elkaar verbonden Deze investeringen in de natuur worden betaald door de ‘rode’ projecten (wonen, bedrijven en zorg). Sortie 16 is een van deze bouwprojecten.

Woningbouw Amersfoortseweg
Fotograaf
Pixabay