Inwoners Advies Commissie van start

Auteur
Gemeente Zeist

Het startsein voor de Inwoners Advies Commissie is gegeven. Tijdens een openbare online bijeenkomst op 12 januari, heeft burgemeester Koos Janssen de leden van de Inwoners Advies Commissie (IAC) geïnstalleerd. In de bijeenkomst waren ruim 200 mensen aanwezig, waaronder IAC-leden, raadsleden en collegeleden. Daarnaast keken inwoners mee via de live-uitzending op YouTube en Slotstad RTV.

De bijeenkomst startte met een welkomstwoord van burgemeester Janssen. ”Een speciaal moment”, aldus Janssen. “Tegen de 150 leden van de Inwoners Advies Commissie zeg ik: het is geweldig dat u met ons gemeenteraad, college en medewerkers deze uitdaging bent aangegaan.” Vervolgens voerde hij korte gesprekken met enkele leden van de IAC, raadsleden en wethouders. Daarop las Janssen de verklaring voor, die omschrijft waar de leden van de IAC zich aan verbinden. De IAC-leden is gevraagd hun akkoord daarop, te bevestigen.

“Dit is een unieke gebeurtenis”, aldus Janssen. “Nog nooit eerder is in Nederland een zo grote groep inwoners bereid gevonden om voor zo’n lange periode mee te doen aan een klus die het hele werkveld van de gemeente omvat.”

Hoe verder
Op 20 januari begint het échte werk van de IAC: een advies voor de gemeenteraad over hoe de gemeente haar inkomsten en uitgaven weer in balans kan brengen. Elk  IAC-lid is ingedeeld in één van de volgende zes themagroepen: Bestuur en Financiën, Activiteit en Gezondheid, Zorg en Ondersteuning, Wonen en Duurzaamheid, Veiligheid en Mobiliteit, en tot slot Meedoen en Onderwijs. Het streven is, dat de Inwoners Advies Commissie eind maart 2021 haar advies presenteert aan gemeenteraad en college van B&W.

Samen in Balans
De gemeente Zeist kent al jaren een gezonde financiële huishouding. Maar door de zorgkosten en corona, lopen de uitgaven flink op. Tegelijkertijd krijgt de gemeente te weinig geld van het Rijk. Als de gemeente niets doet, loopt het verschil tussen inkomsten en uitgaven de komende jaren op tot 10 miljoen euro. De gemeenteraad moet dus keuzes maken om de inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen. Hierbij wil de raad graag gebruik maken van de ervaring, kennis en frisse blik van de inwoners. Daar is de Inwoners Advies Commissie uit ontstaan. Dit hele proces draagt de naam ‘Samen in Balans’.

Op de hoogte blijven
Inwoners, ondernemers en organisaties die op de hoogte willen blijven van de voortgang van de Inwoners Advies Commissie, kunnen zich abonneren op de e-mailnieuwsbrief ‘Samen in Balans’. Abonneren kan via www.zeist.nl/nieuwsbrieven. Meer informatie staat ook op www.zeist.nl/sameninbalans.

Inwoners Advies Commissie