Huurovereenkomst Slot Zeist verlengd met 7 jaar

Auteur
Gemeente Zeist

De gemeente Zeist heeft de huurovereenkomst met Slot Zeist Horeca BV verlengd met 7 jaar. Deze exploitant heeft in de afgelopen vier jaar haar expertise bewezen. “Dankzij hen bruist het Slot meer dan ooit. De exploitant is één van de bouwstenen om de culturele ambities de komende jaren waar te maken”, zegt wethouder Marcel Fluitman.

In 2015 is er samen met de inwoners en culturele partijen een zogenaamd witboek Slot Zeist opgesteld. Uit een evaluatie blijkt dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven, er meer evenementen plaatsvinden en de samenwerking tussen de partijen onderling is versterkt. Ook de bezoekersaantallen van de exposities zijn de afgelopen jaren toegenomen. En de waardering van bezoekers voor het Slot is hoog. Redenen voor het college van B&W om de overeenkomst te verlengen.

Op de foto: Erik van Dijk (directeur Oud London Hotel & Catering) en  wethouder Marcel Fluitman

Erik van Dijk (directeur Oud London Hotel & Catering) en wethouder Marcel Fluitman