Actie SP levert veel op voor Voedselbank De Bilt

Onlangs heeft SP De Bilt de opbrengst van haar inzameling voor Voedselbank De Bilt overdragen.  De overdracht vond plaats door enkele lokale SP-bestuursleden aan voorzitster Jolanda van Hulst, voor de deur van de Voedselbank in De Bilt.

SP afdelings-bestuurslid Marisca van der Burgh heeft deze actie in november in gang gezet samen met Ron van den Eijnden (actief lid van SP afdeling De Bilt). Landelijk kijkt de SP als politieke partij kritisch naar het bestaan van de Voedselbank. Het uitgangspunt is dat het niet nodig zou moeten zijn in een rijk land als Nederland. Zo lang het inkomen voor een groeiende groep echter onder de maat blijft zal de SP zich inzetten voor armoedebestrijding. Gelukkig blijkt bij vele Biltenaren en Biltse bedrijven de motivatie groot om mensen die onverhoopt afhankelijk zijn geworden te ondersteunen met een actie als deze.  Het Etos-filiaal aan de Hessenweg heeft bijvoorbeeld actief aan deze actie bijgedragen. 

Marisca en Ron hebben hun huis vanaf eind november een maand open gesteld om donaties in natura te ontvangen en verzamelen. Ron heeft daarnaast op verzoek van een aantal hoog bejaarden hun bijdrage bij hen afgehaald.  De penningmeester van de afdeling Maaico Maarsen hield de financiële donaties bij op het Rabo-banknummer van de afdeling, hij was ook aanwezig. De afdeling vulde de eindopbrengst aan uit eigen kas.
 

Inzamelingsactie SP