Steun ruimhartig en help Zeister inwoners in de bijstand

Auteur
Julian Wassink, ChristenUnie/SGP Zeist

Door de coronacrisis zijn mensen hun werk zijn kwijtgeraakt. Er zijn mensen die beroep doen op de bijstand, omdat ze geen inkomen meer hebben. De ChristenUnie/SGP heeft in de gemeenteraad van Zeist een motie ingediend om deze mensen te ondersteunen. En die is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Op dit moment worden giften meestal gekort op de bijstand. In Zeist zal voor de maanden december en januari tijdelijk deze regel niet worden toegepast. Dat betekent dat iemand die in Zeist in de bijstand zit, tot een bedrag van €2000 aan giften mag ontvangen. De gemeente zal deze giften dan niet korten op de bijstandsuitkering.

We willen iedereen oproepen om ruimhartig om zich heen te kijken en mensen een extra steun te geven nu dat zo hard nodig is! 
 

Julian Wassink