SP gaat ingezamelde goederen inleveren bij Voedselbank

Auteur
SP De Bilt

Vrijdag 8 januari zal SP De Bilt de opbrengst van haar inzameling voor Voedselbank De Bilt overdragen.  De overdracht vindt om 16.00 uur plaats door enkele lokale SP-bestuursleden aan voorzitster Jolanda van Hulst, voor de deur van de Voedselbank.

SP afdelings-bestuurslid Marisca van der Burgh heeft deze actie in november in gang gezet samen met Ron van den Eijnden (actief lid van SP afdeling De Bilt). Landelijk kijkt de SP als politieke partij kritisch naar het bestaan van de Voedselbank. Het uitgangspunt is dat het niet nodig zou moeten zijn in een rijk land als Nederland. Zo lang het inkomen voor een groeiende groep echter onder de maat blijft zal de SP zich inzetten voor armoedebestrijding. Gelukkig blijkt bij vele Biltenaren en Biltse bedrijven de motivatie groot om mensen die onverhoopt afhankelijk zijn geworden te ondersteunen met een actie als deze.  Het Etos-filiaal aan de Hessenweg heeft bijvoorbeeld actief aan deze actie bijgedragen. Mensen die in de lokale SP afdeling bekend zijn vertelden dat er vaak een tekort is aan was-en schoonmaakmiddelen en noodzakelijke drogisterij artikelen bij de Voedselbank. Een medewerker van de voedselbank beaamde dit bij navraag. Daarna heeft SP De Bilt ruchtbaarheid gegeven aan de actie, die ook via via bekendheid kreeg.

Marisca en Ron hebben hun huis vanaf eind november een maand open gesteld om donaties in natura te ontvangen en verzamelen. Ron heeft daarnaast op verzoek van een aantal hoog bejaarden hun bijdrage bij hen afgehaald.  De penningmeester van de afdeling Maaico Maarsen hield de financiële donaties bij op het Rabo-banknummer van de afdeling, hij zal 8 januari ook aanwezig zijn. De afdeling vult de eindopbrengst aan uit eigen kas.

Op 8 januari brengt de delegatie van SP De Bilt met 2 stationwagens en een aanhanger de inzameling in natura naar de Voedselbank voor de overdracht, waar ook het eindbedrag bekend zal worden bekend gemaakt (en op die dag ook overgemaakt).
 

Inzamelingsactie SP
Fotograaf
Michiel van Tienhoven