Hulp en ondersteuning tijdens de lockdown

Auteur
Gemeente Zeist

De lockdown om het coronavirus terug te dringen, kan extra zwaar zijn voor kwetsbare inwoners. Gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties doen er alles aan om met mensen in contact te blijven en hulp te bieden. De gemeente heeft op haar site een overzicht geplaatst van plekken waar inwoners terecht kunnen: www.zeist.nl/corona.

Ondanks de maatregelen kunnen gelukkig veel diensten en activiteiten doorgaan. Zo blijven de wijkservicepunten en de wijkinloophuizen open voor activiteiten voor kwetsbare inwoners. Natuurlijk wel in aangepaste vorm en op maat georganiseerd. Sociaal werkers zetten zich extra in om zicht te houden op eenzaamheid en kwetsbare bewoners. De sociaal werkers zijn in de wijk via opvallende kleding herkenbaar en aanspreekbaar.

De wijkspreekuren van het Sociaal Team, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de wijkteams  gaan tijdelijk niet door. Wel blijven ze via telefoon en mail bereikbaar voor vragen, hulp of ondersteuning. Ook de huisartsen bieden tijdens de lockdown de normale huisartsenzorg. Om het aantal contactmomenten te beperken, vragen zij inwoners om vragen via internet voor te leggen aan de huisarts. Dat kan via de Zorg4Zeist App (https://zorg4zeist.nl) of via het Patiëntportaal dat elke huisartsenpraktijk heeft.

De gemeente Zeist heeft alle mogelijkheden voor zorg en ondersteuning op een rijtje gezet, inclusief diverse hulp- en luisterlijnen. Het overzicht staat op www.zeist.nl/corona. Inwoners met (hulp)vragen kunnen ook altijd persoonlijk contact opnemen met een medewerker van de gemeente Zeist via het telefoonnummer 14 030. 

Wethouder Marcel Fluitman: “De coronamaatregelen raken ons allemaal. De gemeente en alle zorgpartners zijn er voor inwoners die een helpende hand nodig hebben. Maak er vooral gebruik van! En laten we ook allemaal een beetje naar elkaar blijven omkijken, zodat we allemaal goed door deze periode heen komen.”

Gemeente Zeist