Nieuw ruitervignet Utrechtse Heuvelrug komt eraan

Auteur
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Onlangs hebben Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, gemeente Soest, Landgoed Eyckenstein, Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie – Regio Utrecht, het Utrechts Particulier Grondbezit en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug afspraken gemaakt om een betaald ruitervignet op de Utrechtse Heuvelrug in te voeren. 

Deze terreineigenaren zijn voornemens om vanaf 1 januari 2022 de aankoop van een Utrechtse Heuvelrug (UH)-ruitervignet verplicht te stellen voor ruiters en menners die gebruik maken van de paden die over hun terrein lopen.

Instandhouding paden
Op de Heuvelrug ligt een uitgebreid padennetwerk voor ruiters en menners dat intensief wordt gebruikt. Het in stand houden van deze paden kwam in gevaar, omdat het voor terreineigenaren financieel steeds lastiger is om de kosten daarvoor op te brengen. Daarom hebben zij samen met vertegenwoordigers van gebruikers gezocht naar een systeem, waarbij deze kosten gedekt worden uit gebruikersbijdragen. Zodat de paden toegankelijk blijven en geschikt zijn om zo veilig mogelijk te berijden.

Samenwerking
Deze samenwerking tussen terreineigenaren en vertegenwoordigers van ruiters en menners in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft geleid  tot de afspraken in de nu ondertekende intentieovereenkomst. “Ik ben heel blij met deze mijlpaal. Met de afspraken die nu gemaakt zijn kunnen we de komende maanden gezamenlijk uitwerken hoe we het Utrechtse Heuvelrug ruitervignet gaan uitgeven. Ook zullen we andere terreineigenaren uitnodigen om mee te doen met dit ruitervignet. En we gaan natuurlijk zorgen dat alle gebruikers tijdig op hoogte zijn van de veranderingen die op 1 januari 2022 ingaan”; aldus Janine Caalders, directeur bestuurder van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Verwacht wordt dat de prijs van een jaarvignet voor de Utrechtse Heuvelrug rond de € 60,- zal liggen. Hiervoor staat de vignethouder dan minimaal zo’n 200 km aan paden ter beschikking.

Over Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een eeuwenoud kostbaar natuurgebied van 20.000 hectare, waarvan 10.000 hectare met de status Nationaal Park. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is een plek waar mensen tot rust komen en nieuwe energie krijgen. Om al dit moois in stand te houden is er een brede samenwerking opgezet met gemeentes, provincie en eigenaren van natuurgebieden. Ook bewoners en ondernemers zijn betrokken. Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is de aanjager en initiator van deze samenwerking. 

Ruitervignet
Fotograaf
Pixabay