Meer ruimte voor straatartiesten in De Bilt

Auteur
Redactie

Straatartiesten mogen vanaf 1 januari 2021 tussen 9 uur en 23 uur op straat optreden
zonder voorafgaande toestemming. Het moet dan gaan om onversterkte muziek door maximaal zes artiesten. Ook mag een optreden maximaal een half uur duren op dezelfde plek.

Een voorstel van GroenLinks raadslid Anne Marie 't Hart dat de verbodsbepaling over straatartiesten uit de APV fors wijzigt, werd in de laatste raadsvergadering met 21 van de 27 stemmen aangenomen. Er stond een jaarlijkse herziening van de APV op de agenda, waarbij ook het artikel over straatartiesten aan de orde kwam. Naar het oordeel van de raad was het voorgestelde verbod ondanks een ontheffingsmogelijkheid, voor onze gemeente te beperkend. Het wijzigingsvoorstel van GroenLinks werd gesteund door D66, CDA, VVD, PvdA, Forza en de SP. 

’t Hart is blij met deze beleidswijziging: “In deze tijd hebben veel mensen extra behoefte aan muziek en dromen we van de tijd dat we daar weer met elkaar van kunnen genieten. Hopelijk komen we het komend jaar gezellig bijeen op het nieuwe Vinkenplein, mét ​muziek.”

straatmuzikant
Fotograaf
Pixabay