Brugakker 'hartveiliger' dankzij nieuwe AED

Auteur
Redactie

Brugakker-West is na een succesvolle buurtactie met de aanschaf van een AED
‘hartveiliger’ geworden. Met de 24/7-toegankelijke AED kan in het geval van een
hartstilstand een AED binnen de cruciale zes minuten ter plaatse zijn. Als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie en er een AED wordt ingezet, heeft het slachtoffer de grootste overlevingskans. Wanneer elke seconde telt, is snelle hulp van levensbelang.

De wijk Brugakker had een slechte AED-dekking. Om hier verandering in te brengen is er via de lokale buurtapp een oproep begonnen voor vrijwillige deelname in de aanschaf van een
buurt-AED. Binnen een dag hadden ruim 20 enthousiaste huishoudens aangegeven mee te
willen doen. Stichting Hartslag Zeist doneerde een buitenkast en de bewoners kochten
gezamenlijk voor een gering bedrag per deelnemer, een AED inclusief onderhouds- en
diefstalverzekering. De AED was binnen een week gemonteerd en vervolgens aangemeld bij
het landelijke oproepsysteem van HartslagNu.

Wanneer iemand 112 belt met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept het systeem
automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Burgerhulpverleners
krijgen de opdracht om te gaan reanimeren of de dichtstbijzijnde AED op te halen.
Aangemoedigd door de saamhorigheid die dit teweeg bracht, zijn er nu ook 20
buurtbewoners aangemeld voor het volgen van een reanimatiecursus. Deze zal binnenkort
lokaal georganiseerd gaan worden. Geïnteresseerde buurten en wijken in de gemeente Zeist
die ook graag een AED willen kunnen contact opnemen met Stichting Hartslag Zeist via
info@hartslagzeist.nl.

bewoners blij met nieuwe aed
Fotograaf
Sander Postma