De Tafelronde haalt ruim 11.000 euro op voor 'Leerkansen Zeist'

Auteur
Redactie

De Tafelronde is een vereniging van mannen tussen de 18 en 40 jaar die zich op een bijzondere manier inzetten voor de samenleving. Tafelronde 147 Kromme Rijn koos Stichting Leerkansen Zeist als goed doel. De opbrengst van hun wijnverkoopactie overtreft alle verwachtingen.

Naast de bijdrage aan landelijke en meer langdurige projecten kiest Tafelronde 147 elk jaar een eigen lokaal goed doel. Dit jaar koos TR147 opnieuw ervoor om een wijnverkoopactie te organiseren waarvan de netto-opbrengst ten goede komt aan de Stichting Leerkansen Zeist. De Stichting Leerkansen Zeist helpt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit economisch kansarme gezinnen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten van hun school.

Rick Harrijvan, voorzitter van de lokale goede doelencommissie van Tafelronde 147: "Naast de tweemaandelijkse bijeenkomsten waar wij met elkaar discussies aangaan en allerlei onderwerpen bespreken en uitdiepen, zetten wij ons ook in voor maatschappelijke doelen. Dit jaar kozen we opnieuw voor de Stichting Leerkansen Zeist. Dit doel kiezen wij omdat het helpen van schoolgaande kinderen ons aan het hart gaat. Daarnaast is het een lokaal doel waardoor wij weten dat de gelden goed terechtkomen. De meeste leden van Tafelronde 147 hebben een goede opleiding genoten en ondervinden bijna dagelijks dat goed onderwijs, dat bij je talenten past, te vergelijken is met een paspoort dat je toegang verleent tot deelname aan het maatschappelijke leven. Zo luidt ook het motto van de Stichting Leerkansen Zeist: 'Nu meedoen is straks meetellen!'

Rick vervolgt: "Om deze reden hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de werkzaamheden van de Stichting. Het doet ons dan ook bijzonder goed dat de netto-opbrengst 11.705 euro bedraagt en alle verwachtingen overtreft, juist in deze tijd waarin we lezen dat de achterstand van kinderen uit economisch kansarme gezinnen steeds groter wordt." De Tafelronde 147 bedankt alle wijnafnemers voor hun belangrijke bijdrage: "De kracht van deze actie zit echt in de afname door bijna 300 betrokken vrienden, familieleden en collega’s."

Wijn
Fotograaf
Pixabay