Raadslid Bredius: onderzoek wethouder onnodig duur

Auteur
Redactie

Jan Bredius, raadslid van Nieuw Democratisch Zeist, heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de onderzoeksvorm naar het vermeende ‘intimiderende gedrag' van wethouder Marcel Fluitman.

De klachten van twee raadsleden werden in mei 2020 ongegrond verklaard. Wel concludeerde het onderzoeksbureau dat Fluitman voortaan beter rekening moet houden met ‘het effect van zijn wijze van communiceren op anderen'.

Jan Bredius: “Ik heb het college gevraagd waarom voor de zwaardere AWB-procedure is gekozen en niet voor de Interne Protocol en Gedragscode, waarbij op een laagdrempelige snelle manier de klachten kunnen worden onderzocht. Als de burgemeester dit had uitgevoerd, dan waren de kosten aanzienlijk lager uitgevallen dan de € 82.000 die het nu heeft gekost".

College van B&W antwoordde Jan Bredius schriftelijk. “In het algemeen is er in het geval van een klacht conform de AWB een klager die zichzelf slachtoffer voelt", is een van de argumenten van het College.

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 15 september komen de vragen van Jan Bredius aan de orde. Bredius: “Het onderzoek is zeer gedegen verricht. Alleen nu kost het onderzoek € 1000 per pagina, ruim één euro per inwoner. Mijns inziens was toepassing van de Interne Protocol en Gedragscode ook prima geweest. Maar wel veel goedkoper".

jan bredius advocaat