Schoolgaan en meedoen kosten geld

Auteur
Stichting Leerkansen Zeist

De kinderen in Zeist zijn weer naar school. Voor kinderen in gezinnen met een minimuminkomen is de school vaak duur. Ouders of verzorgers zijn soms niet in staat om de extra kosten te betalen. Door gebrek aan geld kunnen schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar niet met alle (schoolse) activiteiten meedoen. Het gevolg hiervan kan zijn dat kinderen hun talenten onvoldoende ontwikkelen  of worden buitengesloten. Onder het motto “Nu meedoen, is straks meetellen” biedt Stichting Leerkansen Zeist (SLZ) financiële hulp aan kinderen uit gezinnen die rond moeten komen van een minimuminkomen. Ouders of gezinnen met een minimuminkomen die voor extra activiteiten op de basisschool of voor extra kosten voor het voortgezet onderwijs moeten betalen, kunnen een aanvraag voor financiële hulp indienen bij de Stichting Leerkansen Zeist. 

Ouders met een inkomen dat niet hoger is 130% van het bijstandsinkomen, kunnen op verschillende manieren een aanvraag indienen. 
• Via de website van Stichting Leerkansen Zeist http://www.leerkansenzeist.nl/.
• Een afspraak maken bij de Sociale Raadslieden Zeist, Bergweg 1 te Zeist.
• Binnenlopen bij een van de Wijkinloophuizen bij u in de buurt.