Hondenuitlaatservice stopt in natuurgebieden

Auteur
Recreatie Midden-Nederland

Het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft zijn uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland gevraagd om de overeenkomsten met commerciële hondenuitlaatservices per 1 april 2021 te beëindigen. 

Daarmee zegt het recreatieschap ook de samenwerking op met Staatsbosbeheer en het Utrechts Landschap, om gezamenlijk het gebruik van natuur- en recreatiegebieden door hondenuitlaatservices te reguleren.

Het recreatieschap ziet dat door het groeiend aantal recreanten en de toegenomen diversiteit aan vrijetijdsbeleving van bezoekers er geen ruimte meer is voor grote groepen honden in de recreatiegebieden van het recreatieschap. Het recreatieschap heeft op de recreatieterreinen geen plekken die exclusief aan hondenuitlaatservices verhuurd kunnen worden, om overlast naar andere recreanten te voorkomen. De hondenuitlaatservices zijn op de hoogte gebracht van dit besluit. Het is nog niet bekend of Staatsbosbeheer en het Utrechts Landschap hondenuitlaatservices blijven toestaan. Sinds 2015 hebben Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en recreatieschap Stichtse Groenlanden samengewerkt om het gebruik van natuur- en recreatiegebieden door hondenuitlaatservices te reguleren. 

Na vijf jaar heeft Recreatie Midden-Nederland het project geëvalueerd en geconcludeerd dat het door diverse ontwikkelingen niet langer verantwoord is het project voort te zetten. De belangrijkste reden is dat de terreinen van het recreatieschap steeds intensiever worden gebruikt waardoor ruimte schaars wordt en keuzes moeten worden gemaakt in welke recreatieve activiteiten er worden toegestaan en welke niet.