Nieuwe aanbieder hulp bij het huishouden in 2021

De huidige aanbieder van hulp bij het huishouden in de gemeente De Bilt heeft bij de gemeente aangegeven deze dienstverlening per april 2021 te beëindigen. Het bestaande contract met de De Bilthuysen loopt daarmee definitief af per 31 maart 2021. De Bilthuysen garandeert tot die tijd de overeengekomen hulp te blijven bieden. Wie recht heeft op huishoudelijke hulp behoudt deze hulp uiteraard ook na 31 maart 2021. Wel zullen deze ruim 780 cliënten per april 2021 met een andere aanbieder te maken krijgen. 

De Bilthuysen stopt met huishoudelijke hulp in De Bilt
Na zorgvuldig afwegen is De Bilthuysen tot de conclusie gekomen dat deze dienstverlening niet langer past bij de koers van de zorgorganisatie. De Bilthuysen kiest ervoor zich te richten op de kernactiviteit: professionele verzorging en (wijk)verpleging. Tot en met 31 maart 2021 zet De Bilthuysen de hulpverlening voort. Cliënten die nu huishoudelijke hulp ontvangen van De Bilthuysen worden hier de komende dagen door de organisatie schriftelijk over geïnformeerd.

Gemeente De Bilt