Donatie van Zeister Rotaryclubs voor OBS Op Dreef

Tijdens de picknick ter gelegenheid van de jaarafsluiting boden de Rotary Clubs Zeist en Op Seyst een cheque aan van €1.100,- te besteden aan het bestrijden van laaggeletterdheid onder nieuwkomers. Het geld voor deze donatie werd opgehaald tijdens een estafette fietstocht in het voorjaar. Deze fietstocht werd georganiseerd als onderdeel van 100 jaar Rotary in Nederland.

Laaggeletterdheid vergroot de kloof in de samenleving. Of je wel of niet goed kan lezen bepaalt de kansen die je als kind hebt in de maatschappij. Het is een probleem dat zich niet beperkt tot nieuwkomers, volgens de schoolleiding van Op Dreef in de wijk Vollenhove. Het is een enorm probleem waar de school zich voor geplaatst ziet. We hebben hierbij de hulp nodig van de omgeving, vrijwilligers die hun diensten aanbieden. We hebben ook enkele Rotarians die hier wekelijks komen om ons bij te staan bij het taalonderwijs.

Deze donatie van €1.100,- is zeer welkom. Hoe het geld besteed gaat worden, zal het komende schooljaar door de kinderen van de school zelf worden bepaald. Nu eerst vakantie.

Naast het creëren van een onderlinge band van gezelligheid, streven Rotaryclubs ernaar om duurzame veranderingen teweeg te brengen over de hele wereld, binnen onze lokale gemeenschappen en in onszelf. Dit wordt bereikt door fondsen te werven voor goede doelen en actief deel te nemen aan evenementen of de verkoop van producten. Enkele bekende producten van de Rotaryclubs in Zeist zijn onder andere wijn van de Wijngaard Hoog Beek en Royen en Slotbier.

In Nederland zijn ongeveer 500 Rotaryclubs actief, met in totaal meer dan 16.000 leden. Wereldwijd verenigt Rotary meer dan 1,4 miljoen mensen.

Foto: Overhandiging cheque op OBS OpDreef

Overhandiging cheque op OBS OpDreef
Fotograaf
Rotary Zeist