Nieuwe locatie voor DOMO groep Irene badminton

De donderdagmorgen (DOMO) groep van badmintonvereniging Irene uit Bilthoven werd in mei geïnformeerd dat zij vanaf september 2023 niet meer in hun vertrouwde Kees Boekehal kunnen spelen. Reden is dat de middelbare scholen uitbreiden en meer gymnastiek uren zullen gaan maken.Dat was behoorlijk schrikken en op zo korte termijn. Met verdriet in ons hart zullen wij dus de vertrouwde lokatie gaan verlaten. 

Met hulp van Simon Ott, beleidsmedewerker Sportzaken van de gemeente De Bilt, hebben wij gelukkig direct een andere lokatie gevonden waar wij een warme ontvangst krijgen. Vanaf september spelen wij in de sporthal van het HF Witte Centrum in De Bilt. Wij zijn de gemeente De Bilt erkentelijk voor de snelle hulp die geboden is! Want…ook de gemeente stimuleert het bewegen van met name ouderen en laat dat nu precies zijn wat Badminton Vereniging Irene doet!

Er wordt wekelijks gebadmintond op donderdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur. Het seizoen loopt van september tot juni, dus 10 maanden. En als je wilt kun je eerst beginnen met fitheidstraining onder leiding van een zeer ervaren trainer. Het nieuwe seizoen start op 7 september a.s. Stuur eens een mailtje en kom vrijblijvend een keer kijken en sfeer proeven. Voor informatie kun je terecht op onze website www.irenebadminton.nl of mail naar info@irenebadminton.nl

Foto: overleg van de Domo groep met Simon Ott van de gemeente De Bilt

Overleg van de Domo groep met Simon Ott van de gemeente De Bilt