Participatieronde Spoorzone levert goede basis op

Het verslag van de eerste participatieronde Spoorzone Bilthoven is klaar en staat op de website van het project. Veel mensen hebben aan het proces meegedaan. Dat heeft een brede inventarisatie opgeleverd van wensen, ideeën maar ook zorgen van bewoners,  ondernemers en belangenorganisaties. Dinsdagavond 4 juli presenteert de gemeente het verslag op een voor iedereen toegankelijke gebiedsconferentie. Op die avond wordt meteen een begin gemaakt met ronde 2 van het participatietraject: het opstellen van de varianten.
 
Anne Marie ’t Hart, als wethouder verantwoordelijk voor het project, hoopt op een grote opkomst. ‘De herinrichting van de Spoorzone is gezichtsbepalend voor onze gemeente. Het is een kans die we maar eens in de 50, misschien wel 100 jaar krijgen. Die moet je dus doordacht en zorgvuldig aanpakken. De inbreng van bewoners, belanghebbenden en ondernemers is daarvoor noodzakelijk. Ik ben iedereen dankbaar voor de bijdragen tot nu toe, en ik hoop dat iedereen ook in de volgende fase weer energie en kennis zal inbrengen.’
 
Veel materiaal

Het participatieverslag van ronde 1 telt 38 pagina’s met opbrengsten van gesprekken, bijeenkomsten en enquêtes en verder toelichtende bijlagen. Daarnaast zijn er nog eens zes bijlagen met onder meer de volledige bijdragen en ideeën van inwoners en belanghebbenden. ‘Dat is veel materiaal,’ geeft de wethouder toe, ‘maar ik ben heel blij met alle ideeën. Hierdoor hebben we een goede basis gekregen voor ronde 2.’
 
Vervolgproces
In ronde 2 van het uitgebreide participatieproces wordt naar twee ontwikkelrichtingen (varianten) toegewerkt. Ook hier kan iedereen weer een bijdrage leveren, onder meer tijdens schets- en tekensessies. Uit de twee varianten kiest de gemeenteraad een voorkeursvariant. In ronde 3, de laatste ronde, wordt deze variant uitgewerkt tot een integrale gebiedsvisie met stedenbouwkundig plan. Bij elke stap worden bewoners, belanghebbenden en ondernemers betrokken. Op www.doemeedebilt.nl/spoorzone staat de hele participatie-aanpak beschreven.
 
Plannen
In de afgelopen jaren is het centrum van Bilthoven verder uitgegroeid tot een leefbaar, levendig en aantrekkelijk gebied voor bewoners, bezoekers en reizigers. Nu wil de gemeente verder bouwen aan het verbeteren van het stationsgebied. De gemeente heeft zich ten doel gesteld om 500 tot 1.000 woningen  te bouwen op het uitgebreide bedrijventerrein. Spoorzone Bilthoven moet een levendige en aantrekkelijke leefomgeving zijn om te wonen, te werken en elkaar te ontmoeten, dicht bij het openbaar vervoer en het (winkel)centrum Bilthoven.
 
Meer informatie op www.doemeedebilt.nl/spoorzone

Stationsgebied Bilthoven