Jubileum Alexander Monro Ziekenhuis

Het in borst(kanker)zorg gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis bestaat tien jaar. Het ziekenhuis is in deze periode uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied van de borstkankerzorg én patiëntbeleving. Vanaf de start is een vaste top tien notering verworven op ZorgkaartNederland, waar het ziekenhuis gedurende haar bestaansjaren een gemiddelde van een 9,5 scoort.  

Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft zich gevestigd als gespecialiseerd borstkankerziekenhuis voor zowel first opinions als second opinions en erfelijke aanleg. Marjolein de Jong, bestuurder van het AMZ: ‘Focus en specialisatie leidt tot de beste resultaten. Dit in combinatie met liefdevolle en gastvrije zorg in een prettige omgeving maakt het ziekenhuis uniek.’

‘Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende groei en ontwikkeling en groei doorgemaakt. Zo zijn we van 70 plastische operaties per jaar naar 950 gegaan, van 214 chemotherapieverstrekkingen per jaar naar 3180, van 160 chirurgische operaties per jaar naar 500 en hebben we in totaal ruim 14.000 nieuwe patiënten gezien. Dat zijn behoorlijke aantallen.

Daarbij wel de opmerking dat het Alexander Monro Ziekenhuis in samenwerking met de Stichting Breast Care Foundation hard werkt aan het terugdringen van het aantal vrouwen dat jaarlijks borstkanker krijgt in Nederland en aan vroegdetectie. Vroege herkenning redt levens. Momenteel krijgt nog altijd 1 op de 7 borstkanker en overlijden er 9 vrouwen per dag aan de ziekte en dat is te veel’, aldus De Jong.

Met de campagne KEN JE BORSTEN probeert het ziekenhuis de awareness rondom de symptomen en de risicofactoren van borstkanker te vergroten. ‘Naast het bieden van de beste borst(kanker)zorg is het onze missie dat álle vrouwen en mannen weten op welke twaalf veranderingen ze moeten letten, en niet alleen op het knobbeltje. Neem bij twijfel of met een klacht, altijd contact op met je huisarts. Dit jubileumjaar besteden we aan veel zaken extra aandacht, waaronder aan de campagne KEN JE BORSTEN. In maart 2024 volgt een groot lustrumsymposium waarin diverse resultaten en bijzondere ontwikkelingen worden gedeeld’, aldus De Jong.  

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Bij 5 tot 10% is erfelijke aanleg de oorzaak. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis met landelijke toegang voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Tien jaar gespecialiseerde borst(kanker)zorg