Jaarthema biodiversiteit op De Boswerf

Bij De Boswerf in het Zeisterbos is het themajaar over Biodiversiteit gelanceerd. Kinderburgemeester Yehailey Adawde wierp samen met wethouder Wouter Catsburg een aantal zaadbommetjes om de biodiversiteit te vieren.

Zaadbolletjes
Kinderburgemeester Yehailey Adawde was met haar klas naar de Boswerf gekomen om officieel het jaarthema biodiversiteit in te luiden. Natuurlijk konden de kinderen zelf ook zaadbommetjes maken en wethouder Catsburg hielp mee. Zaadbommetjes zijn kleine bolletjes met klei en aarde, vermengd met bloemenmengsel. De bolletjes kunnen gezaaid worden door deze simpelweg in een pot met tuinaarde of in de tuin te leggen. Vervolgens goed water geven en wachten tot het gaat ontkiemen.

Het jaarthema biodiversiteit
Tijdens het themajaar laat De Boswerf kinderen en hun ouders kennis maken met de grote soortenrijkdom in Zeist. Waarom is het belangrijk om de biodiversiteit te beschermen en hoe kun je daaraan bijdragen, zowel thuis als op school. Elk seizoen richt zich op een ander bidevers thema: in de lente is er aandacht voor de planten, in de zomer gaat het over bijen en vlinders, in het najaar gaat het over het belang van bodemdieren en in de winter is er aandacht voor de vogels. 

Seizoenskaart 
Bij elk thema hoort een seizoenkaart (als eerste de lentekaart). Deze kaart nodigt kinderen en volwassenen uit om een aantal soorten in hun omgeving te gaan zoeken. Op de achterkant van de kaart staan tips om de biodiversiteit in de eigen omgeving te verbeteren. 
Om meer te weten te komen over samenhangen in de natuur introduceert De Boswerf voor inwoners de ‘bioduo’s’ op onze sociale media: een kort verhaal over de relatie tussen twee soorten. Elke keer staat een ander duo centraal. Daarnaast zijn er  in dit themajaar workshops, lezingen en kinderactiviteiten over het thema Biodiversiteit. 
Kijk op de website www.boswerf.nl bij ‘Biodiversiteit’ voor meer informatie en de digitale versie van de kaart.  

Samen Duurzaam Zeist
In Zeist vind je verschillende enthousiaste groepen bewoners, die aan de slag zijn met biodiversiteit. Deze ‘duurzame initiatieven’ realiseren bijenlinten, insectenhotels, werken aan een voedselbos en ontdoen poelen van woekerende exoten. Of wat dacht je van de plantenasiels op verschillende plekken in Zeist, waar je overtollige planten kunt brengen en weer nieuwe kunt meenemen. Ook zijn er verschillende succesvolle buurttuininitiatieven zoals Moestuin de Grift, de buurttuin Filips van Bourgondielaan, en het project ‘Tuintje Verder’, waar buurtgenoten een moestuin hebben op een stukje grond van hun buren.  
Kijk voor meer info op: www.samenduurzaamzeist.nl 

Samen Duurzaam Zeist is een beweging van inwoners, ondersteund door de gemeente. Ze stimuleert initiatieven van bewoners, die bijdragen aan een duurzaam, groen en gezond Zeist.

Foto: Kinderburgemeester Yehailey Adawde wierp samen met wethouder Wouter Catsburg de eerste zaadbommetjes 

Kinderburgemeester Yehailey Adawde wierp samen met wethouder Wouter Catsburg de eerste zaadbommetjes 
Fotograaf
Mel Boas