Gezocht: 100 inwoners voor advies over jaarwisseling

De jaarwisseling wordt door mensen op verschillende manieren gevierd, dat zien we ook in de gemeente Zeist. Daarbij blijkt, dat waar de één van geniet, voor de ander vervelend kan zijn. De gemeenteraad van Zeist is daarom op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘Hoe zorgen we in onze gemeente samen voor een jaarwisseling waar we ons met elkaar op kunnen verheugen?’ Daarover wil de gemeenteraad graag advies van inwoners. De raad zoekt daarom 100 inwoners die in een zogeheten ‘Burgerberaad’ hierover samen een advies opstellen. De raad besloot hiertoe op 21 maart.

Persoonlijke uitnodiging
Een aantal gelote inwoners van Zeist krijgt rond 23 maart een persoonlijke uitnodiging om zich aan te melden voor dat Burgerberaad. Uit alle inwoners die zich aanmelden, loot de gemeente vervolgens 100 inwoners van 16 jaar en ouder die samen het ‘Burgerberaad Jaarwisseling’ gaan vormen. De gemeente streeft daarbij naar een gevarieerde samenstelling van het Burgerberaad. Dat beraad gaat van 8 mei tot uiterlijk 17 mei onder professionele begeleiding aan de slag. Doel is een advies op te stellen waarover de gemeenteraad nog voor de zomervakantie een besluit neemt.

Wat ons bindt
Burgemeester Koos Janssen: “Ik hoop op veel aanmeldingen! De gemeente is altijd op zoek naar manieren om inwoners te betrekken bij belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden. We maken graag gebruik van hun ervaringen en inzichten. Een burgerberaad is een vorm waarbij inwoners met verschillende achtergronden in gesprek gaan. Samen komen ze tot een gezamenlijk advies waar het hele burgerberaad vrede mee kan hebben. Het Burgerberaad gaat op zoek naar wat ons bindt.”

Leuk en interessant
De gemeente heeft in 2020 al eens een burgerberaad georganiseerd, onder de naam Inwoners Advies Commissie. Janssen: “We kregen van de deelnemers toen heel veel positieve reacties terug. Men vond het een interessante, leuke, leerzame ervaring. Ik vertrouw erop dat het deze keer niet anders zal zijn. Dus hou de brievenbus in de gaten, er kan zo maar een uitnodiging op de mat vallen!”

Inwoners die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen tot en met 2 april reageren. De 100 deelnemers krijgen een financiële vergoeding voor de tijd en energie die zij investeren in het Burgerberaad. Meer informatie: www.zeist.nl/burgerberaad

Slot Zeist vuurwerk