‘Burgerberaad’ over een prettige jaarwisseling in Zeist

De gemeente Zeist wil voor de zomervakantie een zogeheten ‘burgerberaad’ over de jaarwisseling houden. Dit burgerberaad bestaat uit een grote groep gelote inwoners van Zeist die samen een goede afspiegeling zijn van alle inwoners. Zij gaan in gesprek over de vraag: ‘Hoe zorgen we in de gemeente Zeist samen voor een jaarwisseling waar we ons met elkaar op kunnen verheugen?’ Het doel is dat zij samen komen tot een advies voor de gemeenteraad.

Dit staat in het voorstel over de aanpak en organisatie van het burgerberaad, dat het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Op 9 maart kunnen inwoners de raad toespreken over dit voorstel. Daarna gaan raadsleden er onderling over in debat. Het voorstel staat op https://zeist.raadsinformatie.nl (kies de datum ‘9 maart’ en kijk bij de stukken).

Burgemeester Koos Janssen: “In onze samenleving bestaan veel ideeën over hoe we oud en nieuw op een prettige manier vieren. We willen een grote groep inwoners uitnodigen hierover in gesprek te gaan en te komen tot een gezamenlijk advies aan de gemeenteraad. Zo hopen we te komen tot een besluit, waar zoveel mogelijk mensen blij mee zijn, of in ieder geval mee kunnen instemmen.”

Volgens het voorstel waar de gemeenteraad op 9 maart over spreekt, worden 6500 inwoners via loting gekozen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een Burgerberaad Jaarwisseling met 100 deelnemers. Zij gaan in mei in gesprek onder deskundige begeleiding. Het doel is te komen tot een advies, dat de gemeenteraad vlak voor de zomervakantie behandelt.

Siervuurwerk bij Slot Zeist