Fabian Vendrig verlaat Forza De Bilt en gaat zelfstandig verder

Het raadslid Fabian Vendrig heeft besloten om de fractie van Forza De Bilt te verlaten en zelfstandig verder te gaan als ‘Fractie Fabian’. ‘De keuze om zelfstandig door te gaan is uiteraard geen gemakkelijke geweest, maar soms moet je pijnlijke beslissingen nemen om erder te kunnen. De reden van mijn beslissing is dat ik me niet meer kon verenigen met de manier waarop politiek werd bedreven door mijn voormalige partij Forza De Bilt. Ik blijf
achter de standpunten van Forza staan, maar de wijze waarop Forza in deze raad en daarbuiten haar standpunten uitdraagt, is niet mijn stijl’, aldus Fabian.

Als zelfstandige fractie denkt Fabian daar meer ruimte te hebben voor hemzelf en zijn kiezers, maar ook naar alle burgers van de gemeente. Kernpunten waar de Fractie Fabian zich op wil richten zijn:
• Open bestuurscultuur en het betrekken van alle inwoners van de gemeente bij de
besluitvorming;
• Bouwplannen alleen realiseren na een goede afweging;
• Op een verantwoorde en constructieve manier meewerken aan de noodzakelijke
energietransitie
• Veilig verkeer: meer vrij liggende fietspaden, meer 30 kilometerzone’s
• Verkeer & Vervoer: geen verbreding van Soestdijkseweg, geen ontsluitingsweg door
Leyense Bos, goed OV.
• Aandacht voor sociale nood in de gemeente
• Investeren in een goede lokale overheid: aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor
ambtenaren

Korte biografie
Mijn naam is Fabian Vendrig en ik woon sinds september 2021 met mijn Servische vrouw met veel plezier in Bilthoven. Ik ben opgegroeid in de regio Utrecht en had van jongs af aan al interesse in de politiek en het openbaar bestuur. Het was daarom een logische keuze dat ik Bestuurskunde-Overheidsmanagement ging studeren aan de ‘Hogeschool ’s-Hertogenbosch’. Tijdens mijn studie liep ik stage in Den Haag bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Mijn afstudeerscriptie deed ik in Gent (België) en ging over regionale grensoverschrijdende samenwerking.

Na mijn studie bleef ik in ’s-Hertogenbosch wonen, al bleef het buitenland aantrekkingskracht uitoefenen. Zo woonde ik in Lyon (Frankrijk) en in 2014 ben ik verhuisd naar de Belgrado, de hoofdstad van Servië. Ik heb daar 7 jaar gewoond en onder andere als journalist en IT-specialist gewerkt totdat ik terugkeerde naar Nederland. Ik ben niet per toeval in Bilthoven terecht gekomen; mijn moeder en andere familie wonen hier al jaren. In mijn dagelijkse leven werk ik voor 24Trains.tv, waar ik mijn grote passie in kwijt kan en dat is de liefde voor treinen. Daarnaast houd ik mij bezig met historisch onderzoek over de Eerste Wereldoorlog en de slachtoffers daarvan. Met succes heb ik al diverse families teruggevonden van Franse en Servische soldaten die in de Grote Oorlog in het neutrale Nederland overleden. Ik neem mijn mooie ervaringen mee uit de Balkan en realiseer me wat voor rijk land Nederland is en wat voor mooie gemeente De Bilt is. Het unieke karakter met de zandgronden, bossen, maar ook het veen en de weilanden en - dat dichtbij Utrecht - is iets wat we mogen koesteren als inwoners van onze gemeente. 

Ik wil me als gemeenteraadslid inzetten om al dat moois te behouden, al begrijp ik dat je in de politiek compromissen moet sluiten. Onze gemeente staat voor vele uitdagingen zoals de woningopgave, de energie transitie, en nog veel meer. Belangrijk is dat de gemeente open en transparant is, maar bovenal goed luistert naar wat haar inwoners willen en dus haar eigen specifieke karakter kan behouden. En daar wil ik als Fractie Fabian me volledig voor inzetten.

Fabian Vendrig