PvdA op wijkbezoek in Tuinstraatkwartier De Bilt

Onlangs bezocht een team van de PvdA afdeling De Bilt een 40 tal woningen in het Tuinstraatkwartier in De Bilt. De bewoners van de (veelal duplex) huurwoningen in de buurt staan al enige tijd in de wachtstand voor sloop of renovatie. 

In 2016 schrijft woningbouwvereniging SSW zelf in een nieuwsbrief voor de buurt: 
“Het Tuinstraatkwartier is aan vernieuwing toe. Er zijn positieve en negatieve punten aan de wijk en de woningen.  Veel woningen voldoen niet aan de minimale oppervlaktenormen die SSW stelt.” 

Het PvdA team vraagt de inwoners hoe ze de buurt ervaren, wat de gemeente kan doen om ze te helpen.  De meeste deuren worden opengedaan en na soms een enkele vraag komt het verhaal op gang; 

Sommige bewoners wonen al heel lang in de  Lathyrusstraat, Seringstraat, Jasmijnstraat en velen zijn overwegend positief over de sfeer in de buurt. Anderen wonen er nog maar net ook nog tijdelijk: een groot aantal huizen valt onder leegstandsbescherming (‘anti kraak’). Deze bewoners zijn blij met de goedkope woonruimte en accepteren de tijdelijkheid van de bewoning.  Mensen kennen elkaar en houden een oogje in het zeil.  Over het algemeen heeft de buurt veel last van het verkeerscirculatieplan; het eenrichtingsverkeer op een deel van de Looydijk en de Dorpstraat is een doorn in het oog. Er moet veel omgereden worden en er is veel sluipverkeer.  De speeltuin in het groene hart van de wijk wordt zeer gewaardeerd, maar het onderhoud baart zorgen. Er is een actieve buurtvereniging en met het oog op de renovatie ook een bewonerscommissie (bereikbaar via https://tuinstraatkwartier.jimdofree.com/  en via bewonerstuinstraatkwartier@gmail.com ) 

Er  blijkt grote onzekerheid over wanneer er nu wat gaat gebeuren. De ene bewoner van antikraak woningen meent dat zij er in april van dit jaar uit moet en de buren krijgen bericht dat het nog wel 2 jaar duurt. De bewoners van de koopwoningen in de Jasmijnstraat weten naar eigen zeggen van niets. Zij krijgen geen informatie. Een enkele bewoner weet dat er onderzoek gedaan wordt naar fauna in de wijk. Mannen met hesjes en zaklantaarns schijnen op zoek te zijn naar vleermuizen. De PvdA de Bilt heeft met Woonstichting SSW contact opgenomen om te horen op welke termijn meer bekend is over de toekomst van het Tuinstraatkwartier. 

Reactie SSW:
Het Tuinstraatkwartier is een fraaie en gezellige wijk waar veel mensen met plezier wonen. Tegelijkertijd voldoen veel woningen in de wijk niet meer aan de eisen van deze tijd en is er onderhoud nodig. Daarom is SSW jaren geleden al begonnen met plannen voor het Tuinstraatkwartier, die telkens niet op steun van betrokken partijen konden rekenen. 

Het maken van een nieuw toekomstplan voor het Tuinstraatkwartier gebeurt nu zeer zorgvuldig. Als sociaal verhuurder luisteren wij eerst naar wat belanghebbenden, zoals bewoners, gemeente en omwonenden belangrijk vinden. Op basis daarvan nemen we een besluit over de toekomst van de 179 woningen. Uit onderzoek bleek dat de bewoners van de duplexwoningen sloop het beste scenario vonden en dat bewoners van de eengezinswoningen in meerderheid voor renovatie waren. Mede op basis van deze informatie heeft SSW besloten het toekomstplan te knippen in een plan voor sloop- nieuwbouw van de meeste duplexwoningen en renovatie van bijna alle eengezinswoningen. Voor de laatste woonblokken wordt het definitieve scenario binnenkort vastgesteld. Voordat plannen definitief worden, moet er onder andere onderzoek worden gedaan naar de flora en fauna. Dat onderzoek wordt nu uitgevoerd. 

Bewoners, gemeenten en omwonenden worden door SSW periodiek geïnformeerd over en betrokken bij de planvorming. Dat doen we meestal in die volgorde en door middel van nieuwsbrieven en informatiebijeenkomsten. Daarnaast is de bewonerscommissie gesprekspartner over het toekomstplan. 

PvdA op wijkbezoek in Tuinstraatkwartier De Bilt