Feest bij NPV-Zeist: 35-jarig bestaan!

Tijdens een feestelijke kerstbijeenkomst in Stal Den Eijck heeft de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) afdeling Zeist zijn 35-jarig bestaan gevierd. Alle reden om de vrijwilligers en coördinatoren eens in het ‘zonnetje’ te zetten en te bedanken voor hun onbaatzuchtige inzet. Het samenzijn kreeg een extra glans omdat onlangs de NPV-Zeist de vrijwilligersprijs 2022 in de categorie Zorg en Welzijn had gewonnen. Voldoende redenen om samen het glas te heffen.  De gemoedelijke bijeenkomst werd opgeluisterd met een interactieve, educatieve lezing over palliatieve zorg en was het voor en tijdens het buffet een gezellig samenzijn.

NPV-Zeist is een organisatie van vrijwilligers die palliatieve en terminale zorg thuis biedt bij mensen in de laatste fase van hun leven. Grote woorden, die zich laten vertalen als praktische hulp en ondersteuning als je ernstig ziek bent en er geen uitzicht meer is op beter worden. Gewoon thuis kunnen blijven is dan meestal toch het fijnst. In je eigen huis, je eigen bed, met je eigen spullen om je heen, terwijl bij wijze van spreken je eigen kat in de vensterbank zit. De vrijwilligers van NPV-Zeist maken dat mogelijk, door er te zijn, wat afleiding te brengen, een luisterend oor te bieden. Maar ook door mantelzorgers de gelegenheid te geven er even uit te gaan en aan zichzelf toe te komen. En dat doen ze dus al 35 jaar!

Meer dan 40 vrijwilligers
NPV-Zeist werd opgericht in 1987 als een initiatief vanuit de protestantse kerken, met als speerpunt thuishulp voor gezinnen in moeilijke situaties. Inmiddels heeft NPV-Zeist meer dan 40 vrijwilligers. De meesten draaien al jaren mee, dit zegt wel iets over hoe ze erin staan. Allemaal zijn ze goed voorbereid op hun taken, kundig, ervaren en heel gemotiveerd. Het werkgebied omvat de hele gemeente Zeist en de plaat-sen Driebergen, Doorn, Maarn, Maarsbergen. De beide coördinatoren doen de intake bij cliënten en regelen de coördinatie van de inzetten. Het aantal inzetten groeit gestaag. In 2022 vonden er meer dan 180 inzetten plaats, bij mensen thuis, in zorginstellingen en in Hospice de Wijngaard. En het mag best gezegd: de tevredenheid onder cliënten en hun naasten is altijd zeer groot. 

NPV-Zeist vindt het belangrijk om er te zijn voor mensen in hun laatste levensfase en voor hun naasten. Een zieke laten we niet alleen, en van mantelzorgers willen we graag de taken verlichten. Voor informatie over het werk van NPV-Zeist kunt u contact opnemen met Anja Oosterhoff of Janine Jonker, 06 53532418 of kijk op de website www.npvzeist.nl

Jubileum NPV Zeist