Bouwgrond in Bilthoven voor fl. 1,10 tot fl. 3,50

Nog geen eeuw geleden bestreek de gemeente De Bilt een oppervlakte van 3004 ha en telde ze nog geen 10.000 inwoners. Projectontwikkelaar N.V. ‘Het Oosterpark’ bood bouwgrond te koop aan voor maar liefst fl. 1,10 tot fl. 3,50 per vierkante meter. 

Een groot aantal lokale middenstanders bood zijn diensten aan en de dienstverlenende sector was royaal vertegenwoordigd. Ook was er een flink aantal hotels en pensions. Er waren veel scholen voor ieder niveau, twee zwembaden en een rijk verenigingsleven. De PTT verwerkte jaarlijks 10.000 poststukken en het openbaar vervoer was goed geregeld. Wim Krommenhoek belicht in zijn artikel ‘De Bilt een eeuw geleden’, aan de hand van een VVV-gidsje, hoe onze gemeente er toen uitzag. 

Ook ongeveer 100 jaar geleden werd de Melchiorbank geplaatst als weldadig rustpunt tussen de Nachtegaallaan en Vinkenlaan. Hoe het de bank in de loop der jaren is vergaan en hoe er een mooi alternatief verscheen, beschrijft Henri L’Honoré Naber.  In het Van Boetzelaerpark werd een geheimzinnige vondst gedaan. Abe Postema schrijft hierover. 

Dat men in de 19e eeuw op verschillende plaatsen in  De Bilt, bij doorgang  tol moest betalen is niet bij iedereen bekend. Kees Floor beschrijft hoe iemand die vanaf de Bunnikseweg de Hoofddijk op wilde gaan, eerst bij de slagboom bij de boerderij van de familie Baelde tolgeld moest betalen.  Bibliotheken waren er al vanaf de beginjaren in onze gemeente. Al in 1897 was er de Biltsche Volksbibliotheek. Ongeveer 100 jaar geleden kende onze gemeente al zes commerciële bibliotheken. 

Joke van der Wiel belicht er één van: de winkel annex bibliotheek van Bangma aan de Vinkenlaan. Tenslotte beschrijft Wim Krommenhoek in zijn reis langs kunst in De Bilt enkele gevelversieringen en het beeldenpark van Jits Bakker. Meer over onze gemeente een eeuw geleden staat in het juninummer van De Biltse Grift, dat vanaf ca. 10 juni verkrijgbaar is bij de Bilthovense Boekhandel en Bruna in Bilthoven en bij The Read Shop in De Bilt.
 

De Biltse Grift