Gemeenteraad De Bilt benoemt nieuw college 

De raad van de gemeente De Bilt heeft onlangs tijdens de raadsvergadering het nieuwe college benoemd en geïnstalleerd. 

De gemeenteraad debatteerde over het coalitieakkoord 2022 – 2026  ‘Ruimte voor morgen – Naar een eerlijke, groene toekomst’. Dit coalitieakkoord is opgesteld door GroenLinks, Beter De Bilt en Bilts Belang, PvdA en SP, en D66 en aangevuld met toevoegingen die andere partijen uit de gemeenteraad hebben aangedragen. Alles over het coalitieakkoord is te vinden op www.debilt.nl/ruimtevoormorgen. 

Vervolgens heeft de raad besloten vier wethouder-vacatures vast te stellen met een tijdsbestedingsnorm van 100% voor elke wethouder. Een amendement van de voltallige oppositie voor een college met 3,4 fte wethouders werd verworpen. Daarna zijn de wethouder-kandidaten Anne Marie ’t Hart (GroenLinks), Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt en Bilts Belang), Krischan Hagedoorn (PvdA en SP) en Dolf Smolenaers (D66) benoemd en geïnstalleerd als wethouders. 

Martijn Lauxtermann (PvdA) en Partap Bansie (GroenLinks) zijn toegelaten en geïnstalleerd als leden van de gemeenteraad. Ook is Jesper Bloem (GroenLinks) benoemd en geïnstalleerd als commissielid.
 

Installatie wethouders
Fotograaf
Mel Boas