De Bilt onderzoekt mogelijkheden bijverdiensten bijstandsgerechtigden

De gemeente De Bilt gaat op korte termijn met de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) en de andere 4 deelnemende gemeenten onderzoeken of het huidige beleid ten aanzien van de bijverdiensten van bijstandsgerechtigden kan worden versoepeld. Doel daarvan is te stimuleren dat deze parttime gaan werken en daarbij niet gekort worden op de uitkering maar een deel van de inkomsten mogen behouden. Dat antwoordt het college van BenW op vragen van GroenLinks raadslid Ingrid Oude Lenferink.

Zij had hiervoor gepleit naar aanleiding van geslaagde experimenten  in onder meer Wageningen, Doetinchem en Amsterdam. In de beantwoording wijst het college erop dat hier al in 2018 en 2019 samen met de gemeente Utrecht mee werd geëxperimenteerd. Een groep deelnemers mocht een groter deel van hun inkomsten uit arbeid houden en voor een langere periode bijverdienen naast hun uitkering. De resultaten van deze experimenten waren echter voor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen aanleiding om de Participatiewet aan te passen.

Toch wil het college nagaan of er alsnog voldoende juridische speelruimte en regionaal draagvlak bestaat voor de aanpassing van het bestaande beleid omtrent de inkomstenvrijlating. Daar zullen ook de Biltse Adviesraad Sociaal Domein en de Cliëntenraad van de RDWI worden betrokken.

Oude Lenferink is blij met deze toezegging, omdat deeltijdwerk een laagdrempelige toegang vormt tot de arbeidsmarkt. Bovendien vindt zij dat bijverdienen niet moet worden afgestraft, maar juist aangemoedigd, want een bijstandsuitkering is beslist geen vetpot.
 

GroenLinks De Bilt