De Bilt start enquête voor mantelzorgers 

Steunpunt Mantelzorg is er voor alle mensen in De Bilt die intensief zorgen voor een naaste. Dat kan een (volwassen) kind, partner, ouder, vriend of buur zijn. Om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen is het belangrijk om te weten hoe het gaat en wat er nodig is om mantelzorgers te ondersteunen. 

Daarom nodigen Steunpunt Mantelzorg en gemeente De Bilt alle mantelzorgers uit om de enquête in te vullen. Dat kan online tot en met 7 februari 2022 via de website www.mensdebilt.nl. Ook telefonisch kunt u meedoen: 030-7271556 (di t/m vrij tot 14 uur) of door een e-mail te sturen naar mantelzorg@mensdebilt.nl. Alle antwoorden blijven volledig anoniem. Onder de deelnemers verloten we een boekenbon en een borrelbox. Doet u ook mee? 

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Steunpunt Mantelzorg voert de enquête uit in samenwerking met MantelzorgNL. De uitkomsten zijn in maart bekend. Met de mantelzorg-enquête hoopt Steunpunt Mantelzorg ook die mensen te bereiken die misschien minder bekend zijn met de mogelijkheden. Juist van deze mantelzorgers is het belangrijk om te horen wat nodig is van het Steunpunt Mantelzorg. 

In De Bilt zijn ongeveer 10.000 mensen actief die intensief zorgen voor een naaste. Dat kan lichamelijke verzorging zijn, maar ook het doen van de administratie, huishoudelijke taken, vervoer en artsenbezoek, regelwerk, emotionele ondersteuning of door altijd aanwezig te moeten zijn omdat iemand niet alleen kan blijven. Deze mantelzorg kan jaren duren en de zwaarte van de zorg wordt vaak steeds zwaarder. Veel mantelzorgers combineren de zorg ook nog met een betaalde baan, een gezin, vrijwilligerswerk en andere bezigheden. Wat hebben zij nodig om de zorg vol te houden en zelf in balans te blijven? Wat is hun situatie en welke ondersteuning past daarbij? Dat zijn de vragen in de mantelzorg-enquête waarop wij antwoorden willen. 

Iedere mantelzorger is belangrijk
Veel mantelzorgers kennen de weg naar Steunpunt Mantelzorg en maken gebruik van de mogelijkheden die het steunpunt hen biedt. Zo zijn er workshops en lezingen, een wandelgroep, online informatiebijeenkomsten en een digitale nieuwsbrief. De consulenten geven informatie & advies, bieden een luisterend oor en geven ook individuele ondersteuning. Zorgt u intensief voor een ander in De Bilt? Of kent u iemand die dat doet? 
Voor aanmelding, informatie en ondersteuning kunt ook u terecht bij Steunpunt Mantelzorg.
 
 

Mantelzorg
Fotograaf
Pixabay