CDA De Bilt vraagt perspectief voor ondernemers 

De huidige lockdown heeft de middenstanders in gemeente De Bilt opnieuw hard geraakt. Juist de decemberomzet is erg belangrijk en de abrupte aankondiging van de winkelsluiting is hard aangekomen. Daarom heeft het CDA het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd, in navolging van de gemeente Barneveld, ook een appèl te doen op de regering. Met dit appèl moet veilig winkelen mogelijk worden en duurzaam perspectief geboden worden voor de samenleving.  

Het CDA De Bilt maakt zich zorgen dat mogelijk winkels gaan sluiten en daarmee een minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand in winkelcentra en forse maatschappelijke en emotionele effecten, ook op de langere termijn, voor iedereen. Voor de lange termijn is een duurzaam perspectief nodig. Het CDA begrijpt dat maatregelen nodig zijn. Maar zolang de pandemie zich nog laat gelden zullen we de schadelijke effecten hiervan moeten minimaliseren. En dat vereist een nieuw concept waarbij inwoners én middenstanders op een zo veilig mogelijke manier verder kunnen. Overigens is dit ook van belang voor ondernemers in de horeca, de kappers en vergelijkbare dienstverleners, de culturele sector en voor tal van activiteiten in onze dorpen. Het CDA heeft daarom gevraagd een dringend appèl op de regering te doen om op de kortst mogelijke termijn winkelen in de niet-essentiële sector mogelijk te maken, én te verzoeken met spoed een duurzaam perspectief te bieden voor onze samenleving in deze tijd.  

CDA De Bilt