Nieuwjaarsspeech burgemeester Potters

Traditiegetrouw spreekt burgemeester Potters tijdens de nieuwjaarsreceptie de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners toe in zijn nieuwjaarsspeech. Vanwege de huidige lockdown is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de Mathildezaal helaas ook dit jaar niet mogelijk. Daarom is ook dit jaar deze nieuwjaarsspeech digitaal te bekijken en te beluisteren via de gemeentelijke website www.debilt.nl/nieuwjaar.

In zijn speech zoomt burgemeester Potters in op de lastige tijd waarin we nu leven in de coronacrisis en hoe we met elkaar een leven met corona kunnen vormgeven. En daarbij de vraag stelt hoe we overeind kunnen blijven in deze ‘storm’. 

Vertrouwen in elkaar
Burgemeester Potters: “Om overeind te blijven in deze storm, focus ik op mensen die elkaar durven te vertrouwen in plaats van elkaar te wantrouwen. Want door elkaar niet te vertrouwen, brengen we het slechtste in elkaar naar boven en groeien we uit elkaar. Maar juist wie vertrouwen geeft, wordt vertrouwd.” 

Gezamenlijk belang
Ook benoemt de burgemeester het gezamenlijk belang dat we met elkaar hebben, zeker in deze coronacrisis maar ook daarbuiten: “We hoeven niet te accepteren dat er breuklijnen ontstaan tussen vrienden die voorheen onafscheidelijk waren. Tussen familieleden die ten diepste verbonden waren. Tussen buren die met elkaar konden lezen en schrijven. Tussen partijen die voorheen over de verschillen heen met elkaar konden samenwerken. Alleen maar omdat we verschillend naar de wereld kijken. Ja, er is een individueel belang. Ja, er zijn deelbelangen. Maar bovenal is er gezamenlijk belang! Als dát je uitgangspunt is, is het veel gemakkelijker om geduld te hebben met elkaar.”
 

Nieuwjaarsspeech Potters