Forza De Bilt krijgt steun voor extra raadsvergadering Verwelius

Bijna de gehele oppositie in De Bilt wil een extra raadsvergadering beleggen n.a.v. de geheime berekening die het college van B&W heeft gemaakt over het plan Verwelius, beter bekend als het voormalige Hessingterrein. Daar moeten volgens het college 130 woningen komen, waarvan er 30 in een beschermd natuurgebied liggen, en dat gaat de oppositie te ver. Het plan zelf vinden ze prima, maar de 30 woningen buiten de zgn. rode contour wijzen ze af.

Forza De Bilt heeft hierover schriftelijke vragen proberen te stellen aan het college, maar die werden afgewezen met als argument dat het stuk geheim zou zijn. ‘Dat is totaal niet het geval’, zegt Peter Schlamilch, fractievoorzitter van Forza. ‘Van al die duizenden pagina’s is alleen dit ene document geheim. De vragen gaan ergens anders over. Bovendien is de informatieplicht de pijler waarop de democratie is gebouwd, die kan niet zomaar van tafel worden geveegd’.

Forza heeft daarom de oppositie voorgesteld een extra raadsvergadering te beleggen, waarin alle fracties hun vragen kunnen stellen aan het college en helderheid kan worden verkregen over de geheime cijfers en alle andere zaken. ‘Vooral de geheime berekening van het college verbaast ons enorm, om het mild uit te drukken’, vervolgt Schlamilch. ‘We willen die in de openbaarheid bespreken, en zeker niet geheim verklaren. Maar tot dat moment kan ik er helaas nog niets over zeggen’.

De fracties van GL, PvdA, BDB, CU en Fractie Brouwer steunen het verzoek, waardoor de extra raadsvergadering zeker doorgaat op 20 januari.

Deze partijen juichen de komst van woningen van harte toe, maar de 30 woningen die buiten de rode contour gepland moeten, wat de oppositie betreft, uit het ontwerp worden geschrapt, want ze liggen niet alleen in beschermde natuur, maar ook op de route van de faunapassage die daar net met veel kosten is aangelegd. 

Burgers kunnen meer informatie krijgen via info@forzadebilt.nl of op www.forzadebilt.nl
 

Forza De Bilt