GroenLinks: Pleidooi voor beter milieutoezicht bedrijven

De fracties van GroenLinks in De Bilt en IJsselstein en die van Progressief Woerden willen dat de controle op de naleving van milieuregels door bedrijven wordt verbeterd. 

Aanleiding is een rapport van onderzoeksplatform Investico, waaruit blijkt dat er bij vergunningplichtige bedrijven maar weinig controles plaatsvinden. Als dat wel gebeurt, is er in maar liefst rond 40% van de gevallen sprake van overtredingen. Bedrijven worden vervolgens gemaand hier werk van te maken, maar er worden vrijwel geen sancties opgelegd. 

Ook in enkele andere gemeenten (Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist) zijn hierover door raadsleden kritische vragen gesteld. De raadsfracties vragen hun Colleges van B&W in de eerstvolgende bestuursvergadering van de ODRU op 16 december a.s. aan te dringen op een plan van aanpak om het toezicht en de handhaving op een hoger plan te brengen. 
 

GroenLinks De Bilt