Bestuurswissel Stichting Oude Algemene Begraafplaats Zeist

Bij de Stichting Oude Algemene Begraafplaats Zeist heeft onlangs een bestuurswisseling plaatsgevonden. Scheidend voorzitter Joop Harkema (links op de foto) geeft na vier jaar de voorzittershamer over aan Ries Velema in Hotel Figi. Het bestuur zet zich samen met  vrijwilligers in voor het behoud van de historische begraafplaats aan de Bergweg te Zeist.

Bestuurswissel Stichting Oude Algemene Begraafplaats Zeist