Het Vergeten Kind praat met De Bilt

Vandaag brengt Stichting Het Vergeten Kind een bezoek aan gemeente De Bilt in het kader van de agenderingscampagne ‘Maak je HART voor vergeten kinderen in sociaal isolement’. De stichting zal samen met Unforgettable Annemara  (jongere van haar jongerenraad) en ambassadeur Natasja Froger in gesprek gaan met burgemeester Sjoerd Potters om aandacht te vragen voor de alarmerende situatie van 80.000 kinderen in Nederland die zich fundamenteel alleen voelen. Zij groeien op in gezinnen met heftige problemen. Hun ouders kunnen niet goed voor ze zorgen en buiten het gezin is er niemand die zich om ze bekommert. Dit gemis aan positieve aandacht en steun heeft een negatieve invloed op hun ontwikkeling.

Sociaal isolement heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van een kind
Langdurig isolement heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Ze hebben minder zelfvertrouwen en meer last van depressie en angst. Ze doen vaker aan zelfbeschadiging en hebben meer suïcidale neigingen. Jongeren die zonder steun van hun netwerk de jeugdzorg verlaten, hebben vaker geen baan, geen stabiele huisvesting en geen opleiding. Ze hebben meer problemen met criminaliteit, geweld in relaties en drugs- en alcoholgebruik. Zelfs de hersenontwikkeling van een kind kan door een isolement beïnvloed worden.

Gemeenten hebben cruciale rol bij versterken sociaal netwerk
Gedurende haar campagne van 29 januari t/m 12 februari, zal Het Vergeten Kind een aantal gemeenten in Nederland aandoen, te weten: De Bilt, Utrecht, Den Bosch, Rotterdam, Bergen op Zoom, Heerlen, Enschede en Apeldoorn. Tijdens het bezoek wordt gesproken over de impact die sociaal isolement heeft op jongeren met een moeilijke thuissituatie. De stichting deed hier onderzoek naar en interviewde 38 jongeren en 35 ouders die het zelf meemaakten. Unforgettable Annemara vertelt haar persoonlijke verhaal. Maar bovenal spreekt Het Vergeten Kind met burgemeester Potters over hoe gemeente De Bilt kan bijdragen aan een sterk sociaal netwerk van deze jongeren.

Directeur Margot Ende-van den Broek: “Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. We roepen ze op om informele steun voor kwetsbare gezinnen te organiseren en sociale samenhang in de wijk te bevorderen. En om jeugdzorg zodanig te sturen dat zij het netwerk van de kinderen versterken in plaats van aan de kant te schuiven. Zich gesteund voelen is essentieel voor ieder kind, maar vooral voor kinderen met veel problemen in de thuissituatie.”

Logo Vergeten Kind